Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, program og prosjektledelse

Telefon: 97 57 11 24

Jostein har bred erfaring innenfor prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer. Han har ledet en rekke IT prosjekter for krevende kunder med høye krav til sikkerhet og integritet. Hans erfaring innbefatter også program- og porteføljestyring, gevinstrealisering og endringsledelse. I tillegg til å lede prosjekter, har han også lang erfaring som utleid avdelingsleder og rådgiver for IT direktør.

I Habberstad har Jostein erfaring fra ulike bransjer, som shipping, transport, bank, statelig og kommunal sektor. Han har også erfaring med prosjekter i internasjonalt miljø der stresstoleranse, tilpasningsdyktighet og forståelse for kulturforskjeller var avgjørende for suksess.

Jostein har en mastergrad i energiledelse og en i ledelse fra Høyskolen BI. I tillegg har Jostein en rekke kurs og sertifiseringer innen digital teknologi, prosjekt- og endringsledelse, gevinstrealisering og bærekraft.

Jostein worked as a Project Manager in a global project rolling out a new WAN solution for Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL). The tasks completed from the project management side included hosting Steering Committee meetings, vendor management and detailing out the rollout plan. Jostein handled the project very well utilizing his skills in technical communication in combination with good attitude, understanding of cultural differences, detailed follow-up and challenging our vendors. I will not hesitate to bring Jostein back for a new project and can really recommend him.

Totto Befring, Head og Tech.Solutions