Karine Østtveit

Karine Østtveit

Digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Telefon: 98 45 18 17

Karine har erfaring fra omfattende digitale endringsprosesser og har ledet og deltatt i en rekke større prosjekter innen digital transformasjon, digital vekst og endring av forretningsmodeller. Hun har erfaring fra komplekse matriseorganisasjoner og har jobbet mye med strategiarbeid og forretningsutvikling. Hun har også hatt ansvaret for store IT-prosjekter, som bytte av kjernesystem og integrasjon av IT-systemer etter oppkjøp.

I Habberstad har Karine et spesielt ansvar for kultur- og mediebransjen. Med ledererfaring fra bransjen har hun coachet og utviklet ledere både gjennom egne ledergrupper og som mentor i ulike programmer.

For tiden skriver Karine en doktorgrad om digitalt lederskap og ledelse av digitale transformasjoner. Hun har en mastergrad i strategi og ledelse fra London School of Economics (LSE), samt en rekke kurs innen teknologi- og innovasjonsledelse, IT Governance og bærekraftledelse.