Kristen A. Tveter

Kristen A. Tveter

Prosjektledelse, endringsledelse, informasjonssikkerhet

Telefon: 92 09 06 34

Kristen har ledet en rekke endrings-, analyse- og systemetableringsprosjekter og digitaliseringsprosesser både i offentlig og privat sektor. Han har bred IT-faglig innsikt og organisasjonsmessig og forretningsmessig erfaring. Han er særlig dyktig på å skape resultater der ulike tekniske og ikke-tekniske fagområder og miljøer skal jobbe sammen og det er et mangfold av interessenter som skal håndteres. 

I Habberstad har Kristen spesielt hatt oppdrag inn mot helsesektoren, både fra forvaltning av kliniske løsninger, digitalisering på nasjonalt nivå, organisasjonslivet, laboratoriedrift og forskning. 

Tidligere har Kristen hatt ulike tekniske og merkantile lederroller i internasjonal programvarebransje og i energisektoren. Han er utdannet sivilingeniør innen datateknologi fra NTNU og har en MBA med fokus på informasjonsteknologi og virksomhetsendring fra MIT Sloan School of Management. 

I løpet av arbeidet har Kristen vist stort engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjonsevner og har gjennom sin litt uformelle stil vist stor evne til å få ansatte med. Han har vært pålitelig, tatt ansvar og har levert godt på de oppgavene han har påtatt seg.

Tor-Arne Bertheussen, IT-leder i Norsk sykepleierforbund