Leiv Jostein Hovda Skaug

Leiv Jostein Hovda Skaug

Informasjonssikkerhet og beredskap

Telefon: 99 20 82 08

Leiv har en omfattende erfaring som strekker seg over mer enn 20 år innenfor informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering og GDPR (Generell databeskyttelsesforordning). Han har ledet flere enheter i ulike organisasjoner og har opparbeidet seg betydelig internasjonal kompetanse som stabssjef og seksjonssjef ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). I løpet av sine 20 år i NSM har han hatt overordnet ansvar for noen av de mest krevende og komplekse sikkerhetstekniske områder og miljø.

Hans erfaringsbakgrunn inkluderer også betydelig kompetanse innen planlegging og gjennomføring av sikkerhets- og beredskapsøvelser, både generell beredskap, men i hovedsak innenfor cyberdomenet. 

I tillegg til sin tekniske ekspertise, har Leiv omfattende kjennskap til virksomhetsstyring og rapportering i offentlig sektor. Dette skyldes hans mangeårige ansvar på avdelingsnivå i NSM.

 I dag innehar Leiv stillingen som fagansvarlig for informasjonssikkerhet i Habberstad, der han bringer med seg sin omfattende erfaring og dyptgående forståelse av sikkerhetsområdet for å støtte selskapet og våre kunder på best mulig måte.