Rebecca Norrie-Moe

Rebecca Norrie-Moe

Bid Manager

Telefon: 95 78 18 01

Rebecca har jobbet som rådgiver og konsulent i over 30 år og har erfaring innen markedsføring, salgsstøtte og administrasjon i offentlig og privat sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en trygg rådgiver med et bredt nettverk og er opptatt av at våre kunder og oppdragsgivere får de beste forutsetninger for å lykkes sammen.  Rebecca har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, som hun har opparbeidet gjennom mange års kundekontakt. 

I Habberstad har Rebecca spesialisert seg på Bid Management, innen IT-rådgivning og rekruttering av ledere på topp- og mellomnivå i offentlig og privat sektor. Hennes samlede kompetanse, erfaring og personlighet gjør henne til en solid ressurs for å sikre gode anbudsprosesser på tvers av sektorer og bransjer. Gjennom hennes roller innenfor markedsføring og salg har hun også vært sterkt involvert i merkevarebygging. Rebecca har inngående forståelse innen layout og produksjon av annonser, pressemeldinger og markedsføring. Hennes vidstrakte erfaring innen dokumentasjonshåndtering og kvalitetssikring gjenspeiles i hennes arbeid i anbudsprosesser og faget Bid Management, der hun viser god struktur og ryddighet. 

Rebecca er en god relasjonsbygger, viser profesjonalitet, jobber systematisk for å levere iht. krav samtidig som hun yter en fleksibilitet for å hensynta alles interesser. 

Som Bid Manager i Habberstad får jeg brukt min erfaring innen samhandling, kvalitetssikring og dokumentasjonshåndtering samtidig som jeg utvikler meg faglig og personlig. Jeg har en gylden anledning å holde meg oppdatert på hva som rører seg i bransjen innenfor både det IT-faglige området og rekruttering av toppledere og fagspesialister.