Rolf Haavik

Rolf Haavik

Virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og miljøledelse

Telefon: 90 73 37 60

Rolf har en spesiell interesse for virksomhetsstyring, med fokus på hovedprosesser, informasjonssikkerhet, personvern, miljø og bærekraft. Han arbeider for å tilpasse ledelsessystemer til kundenes behov og bistår med etablering, god forankring, risikostyring, med et bevisst forhold til endringer i hele organisasjonen.

Som sertifisert ISO 27001 Lead Auditor og ekspertise innen GDPR, har han veiledet organisasjoner mot oppnåelse av ISO 27001 ISMS-sertifisering og ISO 14001 miljøledelsessertifisering, samt ledet revisjoner i samsvar med ISO 27001.

Rolf har styrket sin kompetanse gjennom et påbygningskurs ved BI innen Styrekompetanse og Bærekraft. Han har også en omfattende bakgrunn som prosjektleder for betydelige nettbankprosjekter, utført viktige testlederoppdrag, og håndtert offentlige anskaffelser.  

Rolf Haavik har som prosjektleder hatt ansvaret for planlegging, gjennomføring samt oppfølging av leveranser og budsjett. Tjenestene er levert i henhold til planer og innenfor de gitte budsjetter. Rolf Haavik har evnet å oppnå velfungerende samarbeids- og kvalitetskultur og å levere meget gode resultater i prosjektet. Programleder for selvbetjentprogrammet gir Rolf Haavik sine beste anbefalinger.

Programleder Aslaug Spilde - SpareBank 1 Alliansen