<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre ambisjoner

Som et helhetlig konsulent- og rådgivningsselskap har vi et tydelig miljø- og bærekraftansvar. Vi fremmer en bærekraftig utvikling i alle ledd av virksomheten, fra ressurser vi bruker internt og varer vi kjøper, til rådene vi gir våre kunder,  i vårt forhold til verden rundt oss. Både som selskap og gjennom de tjenestene vi tilbyr, videreutvikler vi muligheter for mennesker og organisasjoner i våre viktige samfunnsoppdrag og prosjekter. Ved å bistå våre kunder med å ta bærekraftige valg, styrker vi selskapers konkurransefortrinn i dag og for fremtiden.

Les mer om hvordan Habberstad tar et tydelig standpunkt til bærekraft her.

te_habberstad-0134
te_habberstad-3767-min

Et kompetansemiljø 

I Habberstad har vi et tverrfaglig kompetansemiljø på grønn vekst og bærekraftig utvikling. Teamet har oppdatert spesialkompetanse på ESG-rapportering, endringsledelse og lederutvikling, tjenestedesign og systemdesign, livsløpsanalyse, produktutvikling, forretningsinnovasjon, og arkitektur og design. Vi tilbyr alltid det teamet vi mener er best kvalifisert til å løse kundens oppdrag og forventninger til både kompetanse og kapasitet.

 

Miljø og bærekraftsarbeidet

Bærekraftsarbeidet er godt forankret i styret og hos ledelsen, med ønske om at de verdiene vi skaper i Habberstad skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for våre kunder og virksomhetene i sin helhet. Vi har et eget bærekraftteam med sammensatt kompetanse, og som representerer ansatte fra de ulike tjenesteområder i hele organisasjonen. Gruppen jobber med forankring, innsikt og utvikling av bærekraft i alle tjenestene til Habberstad, og ut fra våre 4 bærekrafts-perspektiver:

  • våre kunder
  • vår verden
  • våre samarbeidspartnere
  • vår virksomhet

 

IMG_0334
Skjermbilde 2022-12-13 kl. 13.09.22

Våre bærekraftsmål

 I Habberstad har vi valgt oss ut 6 bærekraftsmål der vi kan bidra positivt i vår virksomhet og i tjenestene vi leverer. 

5.    Likestilling mellom kjønnene

9.    Industri, innovasjon og infrastruktur

11.  Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12.  Ansvarlig forbruk og produksjon 

13.   Stoppe klimaendringene

17.   Samarbeid for å nå målene 

Les mer om våre bærekraftsmål her 

Miljøsertifisert 

Habberstad har som mål å fremme en bærekraftig utvikling i alle ledd av virksomheten, fra ressurser vi bruker internt og tjenester vi kjøper, til rådene vi gir våre kunder og i vårt forhold til verden rundt oss. Vi jobber systematisk for å oppfylle våre valgte bærekraftmål både internt og eksternt. Vi er sertifisert på miljøledelse ISO14001 og søker kontinuerlig forbedring​​ på alle bærekraftaspekter. Vi tar hensyn til bærekraft i vår metodikk​ og i alle tjenester vi utfører, og bidrar til å realisere våre kunders bærekraftmål gjennom våre tjenester. 

ISO logo Habberstad
Spirer

Grønn omstilling og bærekraft

Les mer om våre tjenester - Grønn omstilling og bærekraft 

Vi hører gjerne fra deg 

Ta kontakt med oss

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124

Habberstad, skjerm oppløsning-2

Kristine Lindberg

Bærekraftansvarlig

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 47 37 27 57