<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre ambisjoner

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som et helhetlig konsulent- og rådgivningsselskap har vi et tydelig miljø og bærekraftsansvar. Gjennom våre tjenester og som selskap ønsker vi å videreutvikle muligheter for mennesker, organisasjoner og bedrifter i våre viktige samfunnsoppdrag og prosjekter. Ved å bistå våre kunder med å ta bærekraftige valg, ønsker vi å styrke selskapers konkurransefortrinn i dag og for fremtiden. 

Les mer om hvordan Habberstad tar et tydelig standpunkt til bærekraft her.

te_habberstad-0134
Habberstad sine bærekraftsmål

Våre bærekraftsmål

Vårt bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål som fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene handler om samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.  Vi har valgt å satse på mål som vi mener er realistiske og som bidrar på alle plan. Av de 17 bærekraftsmålene har vi valgt følgende fem:

5.    Likestilling mellom kjønnene
9.    Industri, innovasjon og infrastruktur
11.  Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12.  Ansvarlig forbruk og produksjon
13.   Stoppe klimaendringene

Strategisk rådgivning

Våre rådgivere ønsker gjennom gode dialoger og samspill å skape de beste forutsetninger for å lykkes sammen med et bærekraftig perspektiv. Gjennom strategisk rådgivning har vi et bevisst forhold rundt mangfold og likestilling. Der vi kan påvirke jobber vi for å redusere klima- og miljøavtrykket for oss og våre kunder. Vi skaper arbeidsplasser og bistår i viktige samfunnsoppdrag og rekrutteringer i hele landet. Vårt mål er å tenke bærekraft i alle ledd, både internt og eksternt og i alle våre tjenester.  

te_habberstad-3852-min

Vår visjon

Habberstad ønsker å være en arbeidsplass med et engasjement for miljø, sosialt ansvar og bærekraft generelt. Vi ønsker at vårt daglige arbeid skal gi gode ringvirkninger i samfunnet - en mening utover å tjene penger. Vi opplever at våre kunder i økende grad krever at deres leverandører tenker miljø og bærekraft, og kan rapportere resultater. Habberstad skal stille de samme kravene til våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi jobber strategisk for at alle våre tjenester tar hensyn til miljø og bærekraft og kan bidra til at verden blir et litt bedre sted. Som grønne veiledere ønsker vi å bidra til å realisere våre kunders bærekraftsmål for fremtidig vekst og bistå med det arbeidet som kreves med tanke på miljøet, de sosiale forhold og kravene til rapportering som kreves.  

IMG_0334

Miljø og bærekraftsarbeidet

Bærekraftsarbeidet er godt forankret i styret og hos ledelsen, med ønske om at de verdiene vi skaper i Habberstad skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for våre kunder og  selskapet i sin helhet.  Vi har etablert en egen bærekraftsgruppe som representerer ansatte fra de ulike tjenesteområder i hele organisasjonen. Gruppen jobber med forankring, innsikt og engasjement og ser på Habberstads samfunnsansvar fra 4 bærekraftperspektiver:

  • våre kunder
  • vår verden
  • våre samarbeidspartnere
  • vår virksomhet

Vi hører gjerne fra deg 

Ta kontakt med oss

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124

064_te_habberstad-0186

Helle Bjørge

Salgs- og Markedsansvarlig

E-post: helle.bjorge@habberstad.no
Telefon: +47 975 72 720