Har du tenkt på hvilken rolle IT- sjefen eller chief digitalization officer (CDO) spiller når virksomheter definerer sine bærekraftambisjoner?

Bærekraft har for mange vært «noen andres problem», og nå er det på tide at IT-ledere går sammen for å drive utviklingen av digitalisering i riktig retning. Målsettingen må være å hjelpe virksomheten å nå deres bærekraftmål, gjennom å digitalisere og ta i bruk ny teknologi.

Vi ser at IT-ledere i økende grad ønsker å bli mer involvert når ledelsen setter bærekraft på agendaen og virksomheters bærekraftstrategier utvikles. De ønsker å bidra med ny innsikt og teknologi for å omsette strategiene til handling.

Virksomhetsarkitekt Tom Reffhaug, Habberstad AS

Tom har erfaring fra flere prosjekter hvor Habberstad jobber sammen med kunder og samarbeidspartnere på nye måter for å fremme IT og digitaliseringens rolle i omstillingen av virksomheters bærekraft ambisjoner.

Det er viktig at IT-ledere har evnen til å balansere flere hensyn, fra å vurdere moderniseringsinitiativer til å levere nye forretningssystemer og kapabiliteter. Bærekraft burde være et prioritert nøkkelkriterium i IT- lederes beslutningsprosesser. Ett bærekraftområde hvor IT spiller en nøkkelrolle er blant annet ESG rapportering, her har IT-ledere en viktig rolle og er derfor godt posisjonert i virksomheten for å drive utviklingen i positiv retning.

«Forutsetningen for å lykkes med bærekraftstrategier er å benytte en helhetlig tilnærming til utfordringen, og legge til rette for god samhandling mellom IT og virksomheters ledelse. Habberstad ønsker å bistå våre kunder på deres bærekraftreiser, med våre tjenester og våre samarbeidspartneres løsninger», sier Tom.