Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.

Noen kan fortsette med dette i lang tid, men andre kan få en brå oppvåkning når det går opp for dem at de plutselig får en ny type konkurranse. Gjerne fra selskaper som ikke ligner dem selv, men som tar for seg av markedet på helt nye måter.

Verden har opplevd teknologiske sprang tidligere: industrialiseringen, elektrifiseringen og informasjonsteknologien innebar store endringer. Men i det store og hele gjorde de at eksisterende forretningsmodeller kunne levere vesentlig høyere produktivitet enn før.

Digitaliseringen er den foreløpig siste bølgen. Den er annerledes enn de andre, for den angriper forretningsmodellene i seg selv, og innebærer i tillegg radikal automatisering og robotisering av prosessene internt i virksomhetene.

Da snakker vi om disruptiv endring - endring som innebærer at spillereglene blir skrevet på nytt.
I løpet av få år har vi sett at:

  • Den største i overnattingsbransjen ikke har ett eneste hotell: Airbnb
  • Den mest populære medieoperatøren ikke skaper noe eget innhold: Facebook
  • De raskest voksende "låneinstitusjonene" ikke har egne penger å låne ut: SocietyOne
  • De største programvareleverandører ikke selv utvikler apper: Apple, Google
  • Verdens største kanal for visning av film ikke har noen kinoer: Netflix
  • Verdens største taxiselskaper ikke eier noen taxier: Uber, MyTaxi
  • Verdens mest verdifulle butikk ikke har noe varelager: Alibaba
  • De største teleselskaper ikke eier noen telekom-infrastruktur: Skype, WhatsApp, WeChat

Dette er endringer som har skjedd svært raskt, og selv om eksemplene over gjelder de aller største endringene globalt, merker vi effektene også her hjemme.

Våre norske banker er travelt opptatt med å tenke gjennom egen rolle. Betalingsformidling er i ferd med å bli revolusjonert av mobil-baserte metoder, låneformidling utfordres av nye kanaler som knytter sammen den som har overskuddslikviditet med den som har lånebehov person-til-person, nye tilbud basert på blockchain utfordrer bankenes stilling på flere fronter der rollen som tiltrodd tredjepart har vært viktig.

Vi har sett store bemanningsreduksjoner i bankene. En runde var knyttet til at kassefunksjonene praktisk talt er borte. Neste runde gjelder antakelig at saksbehandlingen knyttet til lånesøknader i hovedsak blir selvbetjent og automatisert. Dette er digitalisering i praksis, og det stopper ikke her.

Store endringer i forretningsmodellene kan ramme de fleste bransjer, selv om endringstakten kanskje kan være noe lavere. De største av dagens aktører er neppe de som leder denne utviklingen, selv om de har størst ressurser å sette bak endringstiltak. Grunnen er at de også har størst grunn til å forsvare dagens forretningsmodeller, og mest å tape på store endringer. Vanligvis kommer de største endringene fra nye aktører, uten kostbar bagasje og uten noe å forsvare.

I mange år har IT-folk mast på toppledelsen om behovet for IT-strategi, og har i mellomtiden gjort sitt beste for å støtte opp om virksomheten. De som har hatt en gjennomtenkt IT-strategi har som regel hatt mye igjen for det, men nå er IT-avdelingene selv offer for disruptive endringer.

Overgang til sky-baserte løsninger fjerner mye av kompetanse-basen i interne IT-avdelinger, og tilbudet av nettbaserte løsninger kan friste ulike avdelinger til å kjøre i vei med ukoordinerte initiativer som gir integrasjonsproblemer litt lenger ned i veien.

Det er mange fristende tilbud å velge mellom, og terskelen for å ta dem i bruk er lavere enn før. Behovet for strategisk retning på investeringene blir ikke borte med digitaliseringen. Kravet om rask respons og proaktive endringer blir bare større.

Derfor er effektiv prosjektledelse og endringsledelse langt fra passé i digitaliseringens tidsalder. Habberstads felles kompetanseplattform dekker prosjektledelse, med en rekke PRINCE2 og Scrum Masters, og vi setter denne kompetansen inn i en arkitektur-sammenheng. Derfor har vi også en rekke rådgivere med TOGAF-sertifiseringer innen arkitekturarbeid.