Det koster penger å tiltrekke seg feil, for få eller for mange søkere. Hvordan får du et perfekt antall søkere som også er kvalifiserte for jobben? Det korte svaret er å skrive gode stillingsannonser som treffer dem de faktisk skal treffe.


Rekrutteringsmarkedet har endret seg

Én av de kanskje en av de mest tydelige endringene de siste årene, er at markedet har gått fra å være kjøpers marked (arbeidsgivers) til å selgers marked (arbeidstakers). Dette innebærer at arbeidsgiver må gjøre seg mer attraktiv og synlig, uten å samtidig tiltrekke seg ukvalifiserte søkere.  


En god stillingsannonse vil på lang vei hjelpe deg å løse begge disse utfordringene. Andre tiltak kan være å se nærmere på hvor du annonserer og hvor mye penger du bruker på annonsering, men er ikke stillingsannonsen god, hjelper det lite å bruke et hav av penger på å distribuere den.


Hvorfor fokusere på stillingsannonser?

Det er både dyrt og tidkrevende å håndtere mange søkere, spesielt om de ikke er riktige for stillingen som er utlyst. Det er også overraskende dyrt å tiltrekke seg ukvalifiserte søkere, fordi du må bruke tid på å behandle søknadene deres, noe som påvirker lengden på hele prosessen. Dette fører til at sannsynligheten øker for at kandidater må vente lenge på svar eller at de blir glemt.


Hvor viktig det er å få kun riktige kandidater til å søke, understrekes når man vet at 60 prosent av alle som får avslag, mener at prosessen var dårlig, og at 53 prosent av alle som får avslag får et dårligere inntrykk av arbeidsgiver. De overflødige søkerne blir dårlige ambassadører for bedriften din, uavhengig om prosessen deres var god eller dårlig. Derfor blir det også stillingsannonsens jobb å få overflødige kandidater til ikke å søke.

 

Målet med stillingsannonsen er:

 1. Nok riktige kandidater.

 2. Unngå at ukvalifiserte kandidater søker.

 3. Gi god branding av arbeidsgiver.


Hvordan nå disse målene?

 1. Annonsen må være treffsikker, uten å ende opp med oversalg.

 2. Forfatter av annonsen må beherske å skrive en annonse som oppfordrer til selvseleksjon og som samtidig tolkes positivt.

 3. Employee value proposition (EVP), altså hva det unike dere som arbeidsgiver tilbyr arbeidstaker, må formidles på en god måte.


Nøkkelen: Sett deg inn i jobbsøkers perspektiv når du skriver stillingsannonser

På samme måte som at kandidaten må forstå arbeidsgiver, ha selvinnsikt, kjenne stillingen som utlyses, være stillingsspesifikk, bruke eksempler og vise motivasjon, må også arbeidsgiver gjøre dette, bare på motsatt side av bordet.


Disse syv punktene må du ha kontroll på for at stillingsannonsen skal bli så god som mulig:

 1. Forstå jobbsøkerperspektivet.

 2. Forstå fordeler og ulemper ved jobben/kulturen.

 3. Kjenn målgruppen (altså kandidatgruppen).

 4. Fokuser innholdet i annonsen.

 5. Bruk eksempler.

 6. Forstå motivasjon.

 7. Skriv slik at du oppfordrer til selvseleksjon.

1. Forstå jobbsøkerperspektivet

For å forstå perspektivet til jobbsøker, hjelper det å sette seg inn i spørsmål som jobbsøkere stiller seg selv før de velger å søke. Spørsmål kan for eksempel være:


 • Har jeg lyst på jobben?

 • Vil jeg få jobben hvis jeg søker?

 • Er det klokt av meg å ta jobben?

 • Hva er oppgavene?

 • Har jeg det som skal til for å lykkes?

 • Vil jeg trives, både faglig og sosialt?

 • Er stillingsannonsen troverdig – kan jeg tro på det den lover?

 • Hva er lønnsnivået og hvilke muligheter gir jobben meg?

 • Vil arbeidsgiver faktisk ha meg?

2. Forstå fordeler og ulemper ved jobb og kultur

Hvilke ulemper ved kultur, ledelse eller oppgaver er en utfordring for trivsel? Klarer du å svare ærlig og konkret på dette, kan du bruke innsikten i stillingsannonsen. Et eksempel kan være å skrive: «I stillingen som møtebooker, må du være komfortabel med å ringe kalde leads og selge inn møter til dem» heller enn å skrive noe slikt: «Du må være utadvendt og like å snakke med nye mennesker».


Husk at det som skremmer bort noen kandidater, kan være det perfekte innsalget for riktig kandidat (selvseleksjon, som vi kommer tilbake til).

3. Ha kjennskap til annonsens målgruppe

Hvis du skal ansette en IT-utvikler, er det sannsynligvis langt mer interessant for kandidater å vite hva slags systemer og verktøy som skal utvikles enn for eksempel hvor mange ansatte selskapet har eller hvordan eierstrukturen ser ut.


Ja, antall ansatte og eierstruktur kan være informasjon som kortfattet flettes inn i generell informasjon om bedriften hvis det er relevant for stillingen som utlyses, men ikke la dette stjele fokuset fra hvilke oppgaver kandidaten ønskes for, eller hvilke kompetansekrav dere har.

4. Fokuser innholdet

Det er viktig at du fokuserer innholdet på det som faktisk er viktig for kandidaten. Skriver du om de følgende tre områdene: oppgaver, trivsel og kvalifikasjoner, må du være presis i beskrivelsen av dem.


Oppgaver: Annonsen bør inneholde gode beskrivelser av arbeidsoppgavene – hva er de viktigste oppgavene, og hvilke oppgaver står litt mer på siden?


Trivsel: Hva skal til for at kandidaten trives i jobben? Og hva er trusler mot motivasjon/trivsel?


Kvalifikasjoner: Skriv stillingsannonsene med tydelige og reelle kvalifikasjoner. Det er stor forskjell på «nice to have» og «need to have». Det er viktig at dette kommer klart frem i annonsen.

5. Bruk eksempler

Mange annonser har tekster hvor det står fraser som: godt og sosialt arbeidsmiljø, spennende oppgaver eller gode karrieremuligheter. Å skrive så generelt gir veldig liten forståelse for hva stillingen faktisk innebærer og hva arbeidsgiver tilbyr.


Skifter du ut disse standardfrasene med ekte eksempler, vil annonsen få en helt ny tone og fremstå langt mer konkret og lettfattelig. Du kan for eksempel skrive om de tre områdene slik:


Oppgaver: Jobben består av å innhente informasjon fra bransjeeksperter og fagrapporter, og omforme informasjonen du finner til leselige artikler.


Muligheter (her du vise eksempler): 60 prosent av alle juniormedarbeidere avanserer til seniorstillinger internt i bedriften innen fem år.


Kultur: For oss er et godt arbeidsmiljø mer enn bare lønningspils. Det er også firmaturer, quiz på torsdager og vinbingo på fredager.

 

Dette gjelder også for innsalgsteksten i annonsen. En vanlig og generisk tekst sier gjerne: «Vi tilbyr en stilling med stor frihet.»


Da er det langt bedre å skrive den så konkret som mulig: «Du har fri arbeidstid, som vil si at du kan jobbe hvor og når du selv ønsker.»

6. Forstå motivasjon

I stillingsannonsen må du vise at du forstår jobbsøkers motivasjon. Dette kan du gjøre ved å være tydelig og konkret i beskrivelsen av hva som må til for å trives i jobben. I stedet for å skrive en generisk tekst om hva som skal til for å lykkes og trives, bør du skrive et par setninger med konkret informasjon om hva kandidaten bør trives med for å like jobben. For eksempel: «Hvis du er komfortabel med å holde kundemøter, og har erfaring fra arbeid med IoT og å levere på harde deadlines, er du perfekt for jobben».

7. Selvseleksjon

Et av målene med stillingsannonsen er å unngå at feil kandidater søker. Dette oppnås ved å skrive stillingsannonser som oppfordrer til selvseleksjon, og kan, hvis du gjør det riktig, spare deg for mye tid og et dårlig rykte etter endt rekrutteringsprosess.


Å oppfordre til selvseleksjon gjøres i valgene av ord du bruker i stillingsannonsen. Ord skaper selvseleksjon, på godt og vondt. Derfor må du være bevisst dette i alle annonser du skriver. Du kan ved bruk av feil ord, skremme bort den perfekte kandidaten for jobben.


Det er hovedsakelig to måter dette gjøres på: direkte og indirekte. Eksempelvis kan det i en direkte selvseleksjonssetning stå: «…kvinner oppfordres til å søke». Da er det viktig å være klar over at flere menn her vil tenke at det ikke er vits i å søke, og dermed lar være. Samtidig kan også kvinner la være å søke; de ønsker jobben fordi de er best kvalifisert, ikke fordi det er for få kvinner på arbeidsplassen.  


Et eksempel på indirekte er: «Er du en dyktig møteleder…” Her vil de som er ubekvemme med en slik arbeidsoppgave fort ende med å selvselektere seg bort. I begge tilfeller er dette bra, hvis de som er «ofre» for selvseleksjon er de søkerne du ikke ønsker å få.


Å skrive gode stillingsannonser krever erfaring, ved at du lærer fra hva som virker og ikke virker. Retningslinjene våre er ikke en fasit, og noe som funker i én bransje, kan kanskje være malplassert i en annen. Hovedpoenget er at konkretiseringsnivået og ordene som står i stillingsannonsen faktisk betyr noe; derfor må du være bevisst hva du skriver, for ordene tiltrekker seg og skyver bort, og så lenge det er de riktige personene som tiltrekkes og skyves bort, har du truffet mål.