Å komme tilbake på jobb etter ferie kan være utfordrende, men med riktig tilnærming som prosjektleder kan du sikre en smidig overgang fra lavere aktivitet under sommeren til å få prosjektet opp i normal fart. Her gir vi deg ni raske tips til hvordan du kommer i gang på en effektiv og hensynsfull måte ferien.

Å komme tilbake til arbeid etter ferien kan være en utfordring, men med litt planlegging og struktur kan overgangen bli mye smidigere. Her er ni raske tips som kan hjelpe deg med å komme tilbake og som sikrer en produktiv start. 

1. Planlegg en myk start 

Bruk de første dagene til å oppdatere deg på status for prosjektet, les gjennom e-poster og dokumenter som har kommet inn mens du var borte, og lag deg en prioritert liste med oppgaver.

2. Gjennomfør en statusoppdatering 

Skaff deg en oppdatert status på delleveranser og avhengigheter. Diskuter hva som er blitt gjort, hva som pågår, og hvilke behov som må adresseres fremover.

3. Kommuniser med interessenter

Informer viktige interessenter om at du er tilbake og tilgjengelig. Gi en kort statusoppdatering og bekreft viktige møter og milepæler som kommer. 

4. Prioriter oppgaver 

Prioriter oppgavene dine basert på viktighetsgrad. Fokuser på de mest kritiske oppgavene som har størst innvirkning på prosjektets fremgang

5. Oppdater nødvendige ressurser 

Sjekk at ressursene dine er godt fordelt. Sørg for at teammedlemmene har klare oppgaver og vet hva som forventes av dem.

6. Motiver teamet 

Løft frem tidligere innsats og oppnådde resultater. Skap entusiasme for kommende oppgaver og vis takknemlighet for teamets arbeid, så bidrar du til å opprettholde fokus og høy produktivitet.

7. Ta hensyn til prosjektdeltakerne

Vær oppmerksom på at også teammedlemmene kan ha behov for tid til å komme tilbake i arbeidsrytmen. Vis forståelse og fleksibilitet, men vær samtidig tydelig på forventningene.

8. Forankre eventuelle endringer

Er det gjort endringer i løpet av ferien, sørg for at disse er godt forankret hos alle involverte parter. Gjennomfør nødvendig opplæring eller informasjonsmøter.

9. Sett av tid til refleksjon og forbedring

Ta deg tid til å reflektere over hva som har fungert bra og hva som kan forbedres. Dette er en god mulighet til å justere retning og prosesser for neste halvår.

Vi håper du med disse tipsene får en smidig og effektiv overgang tilbake på jobb etter ferien! 

Lykke til med oppstarten når den tid kommer!