Hvordan henger virksomhetsarkitektur (Enterprise Architecture - EA), digital transformasjon og bærekraft sammen? Hva handler egentlig virksomhetsarkitektur om og hvor kan vi ta det i bruk, både på et strategisk og taktisk nivå for å skape større verdier for virksomheter, kunder, partnere, samfunn og miljø? Og hvilke endringer muliggjøres av digital transformasjon og hvordan bør bærekraftstrategier implementeres?

Digital transformasjon handler i stor grad om hvordan forretningsmodellen vår er skrudd sammen og hvor verdi skapes. Verdiskapingen kommer i større grad utenfra organisasjonen, ikke innenfra, og fra eksterne partnere (som tjenesteleverandører) i stedet for interne ansatte. De fleste store organisasjoner har drevet med digitale transformasjon lenge ved å automatisere, men de fleste har ikke realisert potensialet av ulike årsaker.

En vellykket forretningsmodell handler i dag om å se verdiskaping i en større sammenheng hvor virksomheten er en integrert del av samfunn og miljø.

Illustrering av virksomhetsarkitektur med firkanter, sirkler og tekst.Kilde: Value Chains and Circular Economies to System Value Cycles, r3.0.

Virksomhetsarkitektur handler om samspillet mellom forretningsstrategi, kapabiliteter, prosesser, IT tjenester og teknologi for å nå virksomhetens målsetninger

Virksomhetsarkitektur er en disiplin som helhetlig identifiserer og analyserer endring mot virksomhetens målsetninger og visjon. Virksomhetsarkitektur leverer verdi ved å presentere virksomhetens ledere med scenarier og anbefalinger for endringer i strategier, kapabiliteter, prosesser, IT tjenester og organisasjon for å oppnå virksomhetens målsetninger.

Virksomhetsarkitektur handler om samspillet mellom vår virksomhets forretningsstrategi og evnen til å omgjøre strategien til å nå våre målsetninger. Det omfatter elementer som dekker relevante domener som forretning, det digitale, organisatoriske og samspillet mellom elementer som tilhører disse domenene, som våre strategier, forretningskapabiliteter, prosesser, IT tjenester, data og teknologier.

Illustrasjon av eksempel på IT-arkitektur, tre sirkler med tekst, som møtes på midten.
Illustrasjon: Habberstad 2022.

Virksomhetsarkitektur (EA) skaper verdi ved sin helhetlige tilnærming til problemstillinger ved å involvere relevante fagdisipliner på tvers av virksomheten

Virksomhetsarkitektur skaper verdi på ulike områder for virksomheten, både på strategisk og taktisk nivå :

 • Innovasjon og standardisering av forretningsprosesser for å øke effektivitet og konkurranseevne.

 • Innovasjon i forretningsmodeller for å nå virksomhetens strategiske målsetninger.

 • Innovasjon i informasjonssystemer for å understøtte virksomhetens prosesser.

 • Innovasjon i informasjonsflyt ende til ende i virksomhetens prosesser for økt automasjon, bedre beslutninger, redusere risiko, økt sikkerhet og compliance.

 • Organisasjonsdesign under fusjoner, oppkjøp eller generell organisasjonsendring.

 • Porteføljestyring - støtter investeringsbeslutninger og prioriteringer.

 • Prosjektledelse – bidrar til effektiv bestemmelse av prosjektomfang og til å definere mer komplette og konsistente prosjektleveranser.

 • Øker hastigheten på fremstilling av krav og nøyaktigheten av kravdefinisjoner, gjennom publisering av virksomhetsarkitektur-dokumentasjon.

 • Reduksjon av IT-kompleksitet, konsolidering av data og applikasjoner, og til integrasjon mellom systemene.

 • Risikostyring – bidrar til reduksjon av forretningsrisiko.

Et eksempel på hvordan digital transformasjon kan skape verdi kommer fra en fersk studie av et stort antall selskaper som tok i bruk applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). Som grensesnitteknologi lar API-er bedrifter modularisere systemene sine for å lette utskifting og oppgraderinger. Disse funksjonene lar ikke bare en organisasjon raskt rekonfigurere systemer som svar på problemer og muligheter, men lar også utenforstående bygge på toppen av selskapets digitale systemer.

Bruk av moderne API teknologi muliggjør raskere markedstilpasninger og bygging av partnernettverk. Målt i form av økt markedsverdi, var gevinsten for selskaper som tok den interne effektivitetsveien ikke entydig. Derimot vokste selskaper som tok den eksterne plattformruten i gjennomsnitt 38 % over seksten år. Digital transformasjon av sistnevnte type førte til enorme verdiøkninger. 

(Kilde: Van Alstyne et al, Harvard Business Review, 2021.)

Plattformbaserte organisasjoner er avhengige av engasjement fra sine eksterne bidragsytere. Jo bedre en organisasjon er til å tiltrekke seg partnere til å bidra med investeringer, ideer og innsats, jo mer utvikles det eksterne økosystemet.

Bærekraft må være integrert i alle aktiviteter, inklusive forretnings- og digitale strategier

En bærekraftig forretningsstrategi balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping i virksomheten.

En rekke studier viser at virksomheter som integrerer bærekraftsmål i sine forretnings- og digitale strategier, vil tiltrekke seg kunder og partnere, redusere risiko og øke tillit på tvers av sine produksjons og forsyningskjeder.

Illsutrassjon av virksomhetsarkitektur i en trappetrinnsmodell fra topp til bunn.
Illustrasjon: Habberstad 2022.

Bærekraft og strategi 

 • Integreres med den digitale strategien
 • Forankres i organisasjonens drift, kultur og verdiskaping
 • Realiseres gjennom operasjonelle mål og KPIer for å sikre suksess og gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn

Å designe for bærekraft krever en ny måte å tenke på. Det betyr å flytte fokus på materialbruk fra det som skal bygges, til den mest effektive ressursbruken i sirkulær økonomi. Ingen produkter vil bli resirkulert hvis de ikke først ble utformet for resirkulering. Dette krever at vi bygger bærekraft inn i alle våre aktiviteter ende til ende i vår virksomhet, fra design til service og resirkulering.

Illsustrasjon av datadrevet bærekraft.Illustrasjon: Habberstad 2022.

Den kritiske delen av digital transformasjon er ikke "digital", men "transformasjon." Det som trengs er et skifte i tankesett, kultur og talent, inkludert sørge for at virksomheten har de nødvendige kapabiliteter slik at de er fremtidsklare.