Disse 5 knepene sikrer minimal måloppnåelse.

hvordan-rasere-et-digitaliseringsprosjekt
1. Sett i gang initiativer uten et digitalt veikart

Glem helhet og arkitektur, digitaliseringsmuligheter finnes i enhver krok. Hvor veien går? Hvem vet, men litt digitalisering er åpenbart bedre enn ingen digitalisering.

 

2. Hold kortene tett til brystet

Digitalisering er i vinden, og her er din gylne sjanse til å skinne som leder! Jo færre som føler eierskap til prosjektet og ønsker å bidra til at det lykkes, desto færre å dele heder og ære med når gevinstene realiseres.

 

3. Ikke bruk energi på å vurdere forventede gevinster opp mot Business Case

Og bruk i hvert fall ikke energi på å styre forventninger underveis. Tenk om prosjektstyret skulle få nyss om at forventninger til gevinstrealisering etter utrulling må justeres! Se også punkt 2.

 

4. Kjøp ny programvare. Sånn, ferdig digitalisert!

Den nye programvaren er intuitiv, så de som skal bruke den trenger ikke å fortelles hvordan de skal bruke de nye prosessene, eller hvorfor de skal jobbe på en ny måte. Kommunikasjon og aktiv endringsledelse er derfor bortkastet tid.

hvordan-rasere-et-digitaliseringsprosjekt-1

5. Avfei alle bekymringer

Brukere mangler perspektiv, og ser ikke virksomhetens beste. Enhver innvending de kan komme med er derfor forankret i uvitenhet og fravær av helhetsforståelse. For ekstrapoeng, minn dem på hvem som styrer skuta.

 

Skjema for kontantstrømberegning nåverdi internrente og payback