Endelig er vi tilbake igjen. Tilbake på kontoret. Eller tilbake i en hybrid hverdag, som er løsningen for de fleste kontoransatte i dag. En ny type arbeidshverdag, til stor glede for mange, og til frustrasjon for andre.

Det er slett ikke alle som vil tilbake. Innenfor noen bransjer og yrkesgrupper ser vi en tendens til at folk bytter jobb hvis arbeidsgiveren krever at man må reise på kontoret. Og en fleksibel arbeidshverdag har blitt en del av løsningen for virksomheter som ønsker å tiltrekke seg nye talenter og bli en mer attraktiv arbeidsgiver i konkurrent med andre organisasjoner.

På finn.no er det kommet mulighet for å krysse av slik at du får opp kun stillinger som tilbyr hjemmekontor. Interessen for fleksible arbeidsordninger er stor, men knappe 1000 av 40.000 ledige stillinger på finn.no byr på denne gulroten pr dato.

Dette kan høres ut som en veldig liten andel. Andre målinger viser at de fleste arbeidsgivere som har mulighet til det, velger å tilby en eller annen form for hybrid hverdag til sin kontoransatte, med større eller mindre føringer for hvor mange dager de ansatte må være på kontoret.

Tidenes største arbeidslivseksperiment

Og dette igjen skaper utfordringer for virksomhetens ledere som skal manøvrere i nytt landskap og ulendt terreng. Vi får stadig tilgang på nye rapporter og målinger som sier noe om hva folk vil ha, og det har blitt tydelig at arbeidstakerne har svært ulike preferanser. Hvis vi skal tillate oss å generalisere litt, så er det slik at de yngste arbeidstakerne, nyansatte og lederne vil tilbake til kontoret. Fagspesialister og erfarne arbeidstakere over 50 vil gjerne sitte mye på hjemmekontor, og det samme gjelder småbarnsforeldre med en hektisk hverdag eller arbeidstakere med lang reisevei.

Det heter seg at «one size does not fit anyone at all», og da kan det være fristende å tenke at folk må få velge selv, samtidig som man ser at dette kan være uheldig for kommunikasjon, kultur, samarbeid og følelsen av tilhørighet på arbeidsplassen. Det er vanskelig å bygge team når halve staben sitter på hjemmekontor, og det er vrient å få til en god onboarding av nyansatte hvis de mest erfarne medarbeiderne aldri er til stede på jobben.

Mange kaller den tiden vi lever i for tidenes største arbeidslivseksperiment, og nettopp denne tilnærmingen er vel også ekspertenes råd idet samfunnet åpner opp igjen. Gå litt eksperimentelt til verks. Det handler om å teste ut løsninger som vi tror på, med åpning for å justere på det som ikke fungerer.

Ledernes rolle

I noen virksomheter får lederne tydelige rammebetingelser og klare føringer for den hybride hverdagen. Andre ledere får i oppgave å finne optimale løsninger for sitt team, og det viktigste lederverktøyet er som alltid god kommunikasjon.

Snakk med folka dine og sørg for at du som leder har god innsikt i den enkeltes preferanser, men også hva som gir best arbeidsforhold for teamet. Din oppgave som leder er å finne gode løsninger som balanserer virksomhetens behov og den enkeltes preferanser, og kommunisere om gjeldende retningslinjer på en god og involverende måte.

Det holder ikke å bare kommunisere hva som gjelder, du må også legge vekt på hvorfor, og særlig om de løsningene du presenterer ikke faller i god jord hos alle. Poenget er å skape en felles forståelse for de valgene som dere tar i teamet, eller for de valgene som ledelsen har tatt, der det blir tydelig hva som er til det beste for virksomheten og teamet, samtidig som du lytter til de ansattes behov.

Gode kontorløsninger må planlegges

Tenk også på hvordan du kan gjøre det attraktivt å komme på jobben og hvordan dere kan få til felles dager på kontoret der ikke alle sitter i hver sine Teams-møter. Det har liten hensikt å reise inn på kontoret bare for å sitte i digitale møter. Enkelte arbeidsplasser har gått så langt som å innføre en digital møtefridag hver uke, andre arrangerer sosiale events, kompetansefrokost, faglunch, fredagspils eller andre sosiale tiltak som skal gjøre det attraktivt å komme på jobben.

Det er klare tendenser til at tirsdag, onsdag og torsdag er de mest populære kontordagene for de som kan velge, og hvis du leder et team i et hybrid arbeidsmiljø, kan det være greit å planlegge for noen dager hver uke eller måned der hele gjengen din er på kontoret. Fellestid på kontoret er brått blitt noe som må koordineres, det skjer ikke av seg selv.

Utforming av kontorlokaler og arbeidsmiljø er et nytt dilemma som mange må tenke på. Trenger vi ekstra møteromsutstyr for de hybride arbeidsmøtene? Trenger vi flere møterom med ekstra skjerm for god gjennomføring av Teams-møter? Skal vi tilby lyddempende headset til ansatte som nå bytter ut det rolige hjemmekontoret med felles kontorlandskap, eller skal vi rett og slett innføre stillesoner og sosiale soner, slik at man kan velge et arbeidsmiljø som passer for oppgaven?

Det er noen nye problemstillinger å ta høyde for, og flere dukker opp etter hvert som de ansatte kommer tilbake på kontoret.

Kommunikasjon er nøkkelen

Det er mange ting å tenke på som leder, men du trenger heldigvis ikke å løse alle dilemmaene selv. Det er tiden for de gode samtalene, både med egne ansatte, lederkolleger og HR, og sammen finner dere løsninger som passer for din arbeidsplass.

Husk god oppfølging på veien videre. Det er smart å ha en tett dialog med dine ansatte og sjekk ut hvordan den nye arbeidshverdagen fungerer for den enkelte. Det er ikke nødvendigvis alt du kan løse, men du kan alltid lytte og bli en litt klokere leder fordi du forstår hvordan hverdagen oppleves for de som jobber i ditt team.

Lykke til med den nye arbeidshverdagen!

Kjenner du behov for en evaluering av egen situasjon og ønsker en uformell prat om lederutvikling, lederutviklingsprogrammer, coaching eller annet? Ta gjerne kontakt for en uformell prat, for å kartlegge hva vi kan bistå deg og din bedrift med.