I et marked der kandidatene eier prosessen, er det enda tydeligere at bedrifter og virksomheter med et sterkt omdømme enklere tiltrekker seg de gode kandidatene. Noe å tenke på for alle som jobber med Employer Branding og rekruttering. De arbeidsgiverne som har stolte ansatte som føler en tilhørighet til selskapet, trekker også automatisk til seg potensielle søkere. 

Riktig kompetanse på rett plass til riktig tid er en sentral suksessfaktor for enhver virksomhet. Medarbeidere med tidsaktuell og fremtidsrettet kunnskap som kan bidra til å styrke virksomhetens konkurransekraft, er avgjørende for at virksomheten skal drives og lykkes i tiden fremover.

En positiv kandidatopplevelse betyr mye for virksomhetens omdømme. Som arbeidsgiver i en rekrutteringsprosess har du gjerne flere søkere enn du har mulighet til å ansette.  Måten du som arbeidsgiver tar vare på kandidatene, og oppleves gjennom hele rekrutteringsprosessen, har både direkte og indirekte konsekvenser for virksomhetens omdømme.

Hvordan sørge for god kandidathåndtering? 

Kandidatopplevelsen skapes gjennom summen av interaksjonen kandidaten har med en ny virksomhet. Ny teknologi og digitale verktøy gjør at forventningene som stilles er høyere enn før. Rekrutteringsprosessen skal gå raskere, og samtidig være både gjennomsiktig og forutsigbar.

Vårt utgangspunkt er at god kandidathåndtering er en forutsetning for en profesjonell rekrutteringsprosess, og en profesjonell rekrutteringsprosess er en forutsetning for god kandidathåndtering. Så hva betyr det egentlig i praksis?  

God fagkunnskap om rekruttering er avgjørende 

Kompetanse handler om forståelse av de elementene en rekrutteringsprosess består av, at stegene gjennomføres korrekt og i riktig rekkefølge. Blant annet medfører det å være oppdatert på det som til enhver tid er gjeldende av lover og regelverk.

Andre viktige elementer er treffsikkerheten av de ulike metoder som benyttes og hvordan disse bør kombineres, samt hvilke verktøy og strukturer som må være på plass for å ivareta kvalitet i alle ledd av prosessen.

Hva er viktig i gjennomføringen?

Hvordan vi omsetter kunnskap til handling er avgjørende for om vi får til en god rekrutteringsprosess. God planlegging og kommunikasjon er nøkkelen. 

I Habberstad setter vi alltid av tid til en tilbakemeldingssamtale med de kandidatene som ønsker det. Kandidater som følger prosessen til finaleintervju vil alltid få en  faglig begrunnelse for hvorfor valget ikke falt på dem i denne omgang. 

Hvorfor få bistand fra en objektiv tredjepart? 

Rekrutteringsprosesser tar tid, spesielt i en allerede travel hverdag. Og den mest vellykkede måten å skape seg et dårlig omdømme som arbeidsgiver er ved å være utilgjengelig. Unnlate å svare, ikke ringe tilbake eller eller å la informasjon om prosessens status nå kandidatene gjennom andre kanaler i stedet for direkte fra deg. Det er viktig å være proaktiv og sørge for at all kommunikasjon om status og utfall kommer fra deg for å opprettholde et profesjonelt og positivt inntrykk blant potensielle ansatte. 

Relevant informasjon innebærer alltid å være ærlig og ikke selge inn falske forhåpninger. Skuffelse over ikke innfridde forventninger representerer aldri en god opplevelse. Ofte blir negative opplevelser delt, både i nettverk og på sosiale medier.

Og ikke glem at det er kandidaten som eier opplevelsen, ikke du. Ved å gjennomføre en svak og lite gjennomtenkt rekrutteringsprosess, kan det ramme din posisjon som arbeidsgiver, til en pris du ikke bør være villig til å betale. Å gjennomføre en profesjonell rekrutteringsprosess viser seg gang på gang å være en lønnsom investering for fremtiden og en god omdømmebygger om prosessen gjennomføres på en profesjonell måte.