Anne Lises store engasjement og lidenskap handler om å utvikle organisasjoner og ledere. Hun er i tillegg foredragsholder, coach og utdannet mindfullness instruktør.

Siden 2007 har hun jobbet med lederutvikling og har hatt ansvar for bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer i mer enn 12 år. På fritiden driver hun egen podcast og bidrar aktivt til kunnskapsdeling innenfor HR-faget med ukentlige episoder i HR-podden.

Les 5 kjappe med Anne Lise og du er raskt litt bedre kjent med hennes tanker rundt lederutvikling.

Anne Lise Heide sammen med Jostein Kvinnesland, som tar hverandre i hånda.

5 kjappe med Anne Lise:

1. Hva var bakgrunnen for at du begynte å jobbe med lederutvikling?

Interessen ble kickstartet gjennom masterprogrammet «Samspill og Ledelse» på BI i 2003. Jeg var relativt ny som leder, og jeg fikk så utrolig mange nyttige og verdifulle verktøy til min egen lederhverdag. Interessen var trigget, og dette brakte meg videre til Solstrand og AFF sitt program for yngre ledere, og da var jeg frelst.

Det å ta Solstrand-programmet var på mange måter en milepæl i livet, og det som igjen trigget min nye karrierevei innenfor HR. Jeg avsluttet Solstrand med å gå til toppleder i det selskapet jeg jobbet og spurte om å få lov til å jobbe med lederutvikling internt. All ære til en toppleder og HR-leder som våget å satse på meg.

Siden den gang har jeg jobbet med ledertrening i norske og internasjonale virksomheter og stadig fylt på med nye prosessverktøy og mer utdannelse for å bli en god lederutvikler og coach.

2. Hva er ditt favorittområde innen lederutvikling?

Jeg er veldig glad i gruppeprosesser, og det å designe utviklingsprogrammer for team, ledergrupper eller nettverk. Det å jobbe med læringsprosesser i team er veldig moro.  

Når det gjelder selve lederprogrammene, så får jeg lyst til å løfte frem ledertrening for førstegangsledere. Jeg har designet en rekke kurs for de som er helt nye i sin lederrolle, og det å få lov til å trene ledere som er sultne på kunnskap og som gir tilbakemelding på hvor stor betydning dette har for deres hverdag har vært utrolig givende.

Ellers er jeg veldig glad i aksjonslæring som læringsmetodikk, designe praktiske øvelser der lederne selv får erfare først, dernest læring gjennom refleksjon, teori og forskning for å sette det hele i kontekst.

Helt ærlig, så er det vanskelig å velge. Jeg tror kanskje det er variasjonen jeg liker best. Det å kunne jobbe med ulike ledere, grupper og organisasjoner, der hver prosess blir helt unik fordi den farges av de menneskene som deltar.

3. Hva mener du er nøkkelen til suksess i arbeidet med lederutvikling

Jeg tenker at behovsanalysen er veldig viktig. Det å vite hva man ønsker å oppnå med programmet. Ikke bare gjennomføre et standardisert lederutviklingsprogram, men virkelig gjøre grunnarbeidet og definere tydelige mål for ledertreningen.

Deretter tenker jeg det må være praksisnært og knyttet til den operative hverdagen. Ideelt sett bør det være mulig å trene på lederferdigheter både på samling og i arbeidshverdagen. Individuell tilpasning gjennom et mentorprogram eller ledercoaching kan løfte programmet ytterligere.

Og så må man tenke helhet og kontekst. Det handler om alt fra gode interne rollemodeller til støtte og oppfølging fra sin nærmeste leder. Kulturen påvirker også resultatet, det å være i en organisasjonskultur som gir rom for å jobbe med ledelse, reflektere, dele og ta utviklingsreisen inn i lederhverdagen.

4. Hva mener du kjennetegner en god leder?

Jeg hørte en podcast fra Jack Zenger og Joe Folkman for noen år siden, og der delte de en studie som påviste en signifikant sammenheng mellom det å være utviklingsorientert som leder og ledersuksess. Den studien resonnerer veldig godt med mine verdier. Jeg tror at man aldri blir utlært, og at gode ledere er åpne nysgjerrige, åpne for ny innsikt og opptatt av kontinuerlig utvikling.

For øvrig tenker jeg at ledelse er et fag, og at vi må ta dette perspektivet på alvor. Det innebærer at nye ledere må få opplæring, og at ledere som tar et nytt karrieresteg må få faglig påfyll som resonnerer med den nye rollen. Det er en rekke ferdigheter som er viktige for å være effektiv som leder, og hvilke skills du trenger avhenger selvsagt også av type lederrolle.

5. Hvilke hovedfokus mener du ledere i dag burde prioritere?

Jeg ser at det som er vanskeligst for mange ledere er ikke hva de skal ha fokus på, men hva de skal prioritere bort. Mange ledere har for mange ting på agendaen og har veldig operative roller der det ikke er tilstrekkelig rom for ledelse. Det handler om å finne en god balanse og vurdere hva du skal gjøre selv, og hva som med hell kan delegeres bort.

Tillit og relasjoner er stadig gjentakende temaer innenfor ledelse. Hvordan lede på en måte som gjør at medarbeiderne får lyst til å prestere på sitt beste og virkelig ønsker å bli i selskapet. Ledere må bli gode på kommunikasjon og relasjoner, såkalte soft skills, for å få det beste ut av folka sine. HR-guru Josh Bersin har døpt det om til power skills, fordi denne type ferdigheter utgjør hele forskjellen hvis du ønsker å ha de beste folka med på laget.

Dette med å tiltrekke seg og beholde gode medarbeidere blir en av de aller viktigste konkurransefaktorene i mange bransjer fremover, og det er noe som ledere må ta på alvor.

Har ditt selskap, ledergruppe eller organisasjon behov for et skreddersydd lederutviklingsprogram eller coaching ta gjerne kontakt med med oss for en uformell prat.