I en bloggartikkel sist høst fortalte vi om vårt arbeid for å bevisstgjøre oss på Habberstads samfunnsansvar. Denne diskusjonen vil nok fortsette, men vi har i hvert fall funnet ett svar: Vi skal yte hjelp ved å gjøre det vi har greie på. Dråpen i Havet ønsket seg en partner som kunne bistå med rådgivning og tjenester innen IT, personvern (GDPR), systemløsninger og ulike prosjektaktiviteter, og vi mener den beste hjelpen vi kan gi er gjennom å gi av vår ekspertise på disse områdene til noen som virkelig fortjener det. 

Hvorfor er dette en organisasjon det er verdt å samarbeide med?

Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, med særlig oppmerksomhet på å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet har siden oppstarten koordinert 6000 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort. Organisasjonen er politisk nøytral, og driver nødhjelp til beste for flyktninger der de er. Dette er ikke støtte til innvandring til Europa, men nødhjelp til de som av ulike grunner befinner seg i leirer i Hellas. De fleste som sitter her vil enten bli værende i Hellas eller bli returnert til hjemlandet. Organisasjonen er omfattet av Innsamlingskontrollen, blir revidert årlig og en svært høy andel av innsamlede midler går direkte til formålet.

Trude Jacobsen tok initiativet til Dråpen i Havet. Slik beskriver hun oppstarten: 

"Dråpen i Havet ble ”født” fredag 21. august 2015. Ikke som en idé om en hjelpeorganisasjon, men som et akutt behov for å se menneskene bak de stadig økende tallene vi hørte om med ujevne mellomrom på nyhetene denne sommeren.

Etter tre travle døgn på Lesvos reiser jeg hjem til Norge med et kaos av inntrykk og tanker. Her trengs det hjelp! Hvordan kan jeg best hjelpe flest mulig? I løpet av disse dagene hadde det kommet inn 2000 mennesker daglig til strendene nord på Lesvos og jeg hadde ikke sett tegn til en eneste organisert hjelpeorganisasjon. Jeg bestemte meg for å gjøre noe mer med alle tilbudene om hjelp hjemmefra. Facebookgruppen hadde vokst fra 200 til 11.000 i løpet av disse få dagene jeg hadde vært borte og svært mange ville hjelpe til. Det var intet annet å gjøre enn å brette opp ermene for en bedre verden! Det var kanskje bare en Dråpe i Havet, men med mange nok dråper av godhet fylles havet til slutt."

Dråpen i Havet er tilstede på Lesvos, i Nord-Hellas og i Athen-området. På fastlandet jobber de direkte inn i flyktningleirene Skaramangas, Elefsina og Nea Kavala, som driftes av greske myndigheter. Arbeidet består i stor grad av distribusjon av mat, klær og nødvendig hygieneartikler. Det arrangeres også et stort utvalg aktiviteter for barn og voksne. Dråpen i Havets frivillige har arbeidsoppgaver knyttet til distribusjon, lagerarbeid og aktiviteter for flyktningene.

På Lesvos arbeider de i området rundt leiren Moria, der over 5000 flyktninger oppholder seg, hvorav 47% er kvinner og barn. De fleste av beboerne er fra Afghanistan, men det er også mange fra Syria og Irak. Moria-leiren er opprinnelig laget for 2000 beboere. Den er overfylt og preget av trengsel, mangel på sikkerhet, dårlige hygieniske forhold og utilstrekkelig matforsyning.