<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
/ 12.12.2022 Endringsledelse Corporate responsibility

Våre bærekraftsmål

Abonner på nyhetsbrev

Kilde-Foto: FN-Sambandet 

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, som handler om å se sammenheng og avhengighet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I Habberstad har vi valgt oss ut 6 bærekraftsmål der vi kan bidra positivt i vår virksomhet og i tjenestene vi leverer. 

5. Likestilling mellom kjønnene

Mål nr 5

Det er bevist at ved å styrke kvinners posisjon i ledelse og styrer, så øker økonomisk vekst og utvikling. Likestilling mellom kjønn er noe vi etterstreber å påvirke i våre rekrutteringsoppdrag.

 

9. Innovasjon og infrastruktur 

Mål 9

Her handler det om å oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig. Dette kan blant annet gjøres gjennom mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av miljøvennlige teknologiformer.

 

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

Mål 11

Flere og flere kommuner integrerer FNs 17 bærekraftmål i sine kommuneplaner. De kartlegger hvilke av de globale delmålene som er relevante for kommunen og ser på hvilke lokale muligheter de har for å innfri mål og delmål, og hvordan de kan finne lokal forankring for deres bærekraftarbeid. Bærekraftmålene er et godt rammeverk for å planlegge fremtiden.

 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12

Dette målet handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For en norsk virksomhet kan det handle om å stille krav til sine leverandører, investere i miljøvennlig teknologi, eller jobbe med innovative løsninger for å redusere forbruksavfall. Og ikke minst – utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien.

 

13. Stoppe klimaendringene 

Mål 13

Habberstad har forpliktet seg til Parisavtalens mål om å gjøre alt vi kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Det innebærer at vi selv har innført miljøregnskap og gjennomgått egen drift – og kan hjelpe våre kunder med det samme.

 

17. Samarbeid for å nå målene 

Mål 17

Næringsliv, myndigheter og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. I dag er verden mer sammenkoblet enn noen gang før, både gjennom tilgang til teknologi og deling av kunnskap. I Habberstad samarbeider vi med eksterne aktører, og vi hjelper ledere til å sette bærekraft og samarbeid på dagsorden i egne virksomheter.

 

Kilde-Foto: FN-Sambandet 

Kristine Lindberg

Kristine er bærekraftansvarlig i Habberstad. Hun har 20 års erfaring fra organisasjoner i både frivillig og statlig sektor, hvor hun har jobbet med og ledet prosjekter innen organisasjons- og lederutvikling, teamledelse, medarbeiderskap og miljø- og bærekraft. Kristine har en master i organisasjonsutvikling, teamledelse og grønn vekst, og har i tillegg gjennomført en konsulentutdanning.

}

Relaterte artikler