Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, som handler om å se sammenheng og avhengighet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I Habberstad har vi valgt oss ut seks bærekraftsmål der vi kan bidra positivt i vår virksomhet og i tjenestene vi leverer. 

5. Likestilling mellom kjønnene

Mål nr 5: Likestilling mellom kjønneneDet er bevist at ved å styrke kvinners posisjon i ledelse og styrer, så øker økonomisk vekst og utvikling. Likestilling mellom kjønn er noe vi etterstreber å påvirke i våre rekrutteringsoppdrag.

9. Innovasjon og infrastruktur 

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastrukturHer handler det om å oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig. Dette kan blant annet gjøres gjennom mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av miljøvennlige teknologiformer.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunnFlere og flere kommuner integrerer FNs 17 bærekraftmål i sine kommuneplaner. De kartlegger hvilke av de globale delmålene som er relevante for kommunen og ser på hvilke lokale muligheter de har for å innfri mål og delmål, og hvordan de kan finne lokal forankring for deres bærekraftarbeid. Bærekraftmålene er et godt rammeverk for å planlegge fremtiden.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjonDette målet handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For en norsk virksomhet kan det handle om å stille krav til sine leverandører, investere i miljøvennlig teknologi, eller jobbe med innovative løsninger for å redusere forbruksavfall. Og ikke minst – utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien.

13. Stoppe klimaendringene 

Mål 13: Stoppe klimaendringeneHabberstad har forpliktet seg til Parisavtalens mål om å gjøre alt vi kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Det innebærer at vi selv har innført miljøregnskap og gjennomgått egen drift – og kan hjelpe våre kunder med det samme.

17. Samarbeid for å nå målene 

Mål 17: Samarbeid for å nå måleneNæringsliv, myndigheter og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. I dag er verden mer sammenkoblet enn noen gang før, både gjennom tilgang til teknologi og deling av kunnskap. I Habberstad samarbeider vi med eksterne aktører, og vi hjelper ledere til å sette bærekraft og samarbeid på dagsorden i egne virksomheter.

Kilde-Foto: FN-Sambandet.