<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
/ 24.05.2023 Bærekraft

Bærekraft, er det IT-sjefens ansvar?

Abonner på nyhetsbrev

Har du tenkt på hvilken rolle IT- sjefen eller chief digitalization officer (CDO) spiller når virksomheter definerer sine bærekraftambisjoner?

Bærekraft har for mange vært «noen andres problem», og nå er det på tide at IT-ledere går sammen for å drive utviklingen av digitalisering i riktig retning. Målsettingen må være å hjelpe virksomheten å nå deres bærekraftmål, gjennom å digitalisere og ta i bruk ny teknologi.

«Vi ser at IT-ledere i økende grad ønsker å bli mer involvert når ledelsen setter bærekraft på agendaen og virksomheters bærekraftstrategier utvikles. De ønsker å bidra med ny innsikt og teknologi for å omsette strategiene til handling» sier virksomhetsarkitekt Tom Reffhaug. Han har erfaring fra flere prosjekter hvor vi jobber sammen med kunder og samarbeidspartnere på nye måter for å fremme IT og digitaliseringens rolle i omstillingen av virksomheters bærekraft ambisjoner. 

Det er viktig at IT-ledere har evnen til å balansere flere hensyn, fra å vurdere moderniseringsinitiativer til å levere nye forretningssystemer og kapabiliteter. Bærekraft burde være et prioritert nøkkelkriterium i IT- lederes beslutningsprosesser. Ett bærekraftområde hvor IT spiller en nøkkelrolle er blant annet ESG rapportering, her har IT-ledere en viktig rolle og er derfor godt posisjonert i virksomheten for å drive utviklingen i positiv retning.

«Forutsetningen for å lykkes med bærekraftstrategier er å benytte en helhetlig tilnærming til utfordringen, og legge til rette for god samhandling mellom IT og virksomheters ledelse. Habberstad ønsker å bistå våre kunder på deres bærekraftreiser, med våre tjenester og våre samarbeidspartneres løsninger», sier Tom.

 

 

Tom Reffhaug

Tom Reffhaug er Habberstads fagansvarlige på området virksomhetsarkitektur og tjenestedesign. Tom har internasjonal arbeidserfaring som forretningsutvikler fra globale IT-selskaper, utdannet MBA i internasjonal ledelse, og sertifsert på de mest brukte rammeverk og metodikker for virksomhetsarkitektur og IT ledelse. Han har en strategisk tilnærming til IT, med fokus på hvordan teknologi kan understøtte virksomheter, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes.

}