Virksomheten du leder har allerede en generalist: deg. Trengs det flere?

Alt digitaliseres, og vi har nådd et nivå hvor ingen enkeltperson lenger kan holde seg oppdatert på alle fasetter av teknologien. Mange lurer derfor på hvordan de skal organisere seg for å lykkes. Hva slags rådgivere skal de lytte til – generalistene eller spesialistene?

For mer enn 400 år siden oppsto de første symfoniorkestrene, og tok i bruk en tilnærming vi ledere kan ha mye nytte av å studere.

Hvor ellers kan du oppleve samhandling mellom ulike roller – på såpass nært hold, og med så konkrete resultater, som i en konsertsal?

digitalisering-habberstad-1
Musikere spiller sammen, men sjelden det samme.

 

Filharmonien er en suveren mal for digitalisering

Digitalisering handler i bunn og grunn om samhandling, akkurat som i et symfoniorkester. Det er solister, grupperinger og mellomledere. For ikke å snakke om lederen.

digitalisering-bygg-team-etter-orkester-modellen

Dirigenten (generalisten) har ansvar for å preppe musikerne (spesialistene). De skal ha tolkningen under huden. Under lydprøvene vil dirigenten gjerne flytte rundt på de ulike instrumentgruppene for at det skal låte best mulig ut ifra rommets egenskaper; ingen konsertsaler er like.

Så, under selve konserten, skjer det noe jeg synes er spesielt viktig å legge merke til. Ingen av enkeltinstrumentene spiller uavbrutt, fra start til slutt. Dirigenten er en generalist, og skal få spesialistene til å fungere sammen i – nettopp – symfoni. Det innebærer å slippe til de ulike instrumentene etter behov.

 

Stryk 4 takter (mezzopiano, legato), perkusjon 4 takter (mezzoforte), obo i 8 takter og nå – 16 takter med klaver … pianissimo, piano, mezzopiano, mezzoforte, forte og nå – alle sammen … Fortissimo! i 4 takter.

Virksomheten din kan slippe til rådgivere på samme måte: Der de trengs, når de trengs.

I dét ligger det også føringer for hva slags kompetanse du trenger. Ser du noen gang musikerne i et symfoniorkester veksle mellom instrumenter underveis?

Nei, de holder seg til én rolle av gangen. Den samme tilnærmingen vil sannsynligvis være gunstig for digitaliseringsprosjektet ditt.

Som leder er det nemlig du som er generalisten

Når du skal digitalisere og leter etter rådgivere, bør du spørre deg hva slags spesialist situasjonen krever. Du trenger mennesker med dybdeforståelse, eksperter som utfyller spesialister fra andre fagområder. Slik skaper du et team.

Unntaket er når utfordringene er av generell karakter, som i visse ledelses- eller produktivitetsspørsmål. En generalist-rådgiver kan da bidra med en helhetlig analyse, mens en spesialist kanskje vil ha problemer med å forstå det som ligger utenfor eget domene.  


Spesialistrådgivere gir harmonisk digitalisering

Det finnes altså unntak, men min konklusjon er i de aller fleste tilfeller:

Trenger du råd, bør du oppsøke spesialistene.

 

Innen digitalisering er det helt sikkert slik: Innovasjonstakten har økt, og fortsetter å øke, som en konsekvens av stadig mer tilgjengelig innsikt. Kombinasjonen IoT, maskinlæring og til dels kunstig intelligens, genererer mer data. Dermed må du vurdere strategi og drift med utgangspunkt i flere kriterier.

 

I mine øyne blir nøkkelen til å løse disse utfordringen å sette spesialister i team. Dette vil kreves oftere og oftere, og ledelsen bør venne seg til å legge til rette for – eller orkestrere – dette samspillet. Bruk derfor rådgivere som evner å lytte til helheten, og forstår hvordan de bidrar til det store bildet.

 

Det skal nemlig ikke så mye til før et ellers godt orkester låter surt.

 

Og – tro meg – det vil publikum legge merke til.

Skjema for kontantstrømberegning nåverdi internrente og payback