Er du leder i en kompleks organisasjon? I så fall er virksomhetsarkitektur et begrep du bør gjøre deg godt kjent med.

 

Hva er virksomhetsarkitektur?

Virksomhetsarkitektur viser hvordan IT understøtter en virksomhet.

Så enkelt, og så vanskelig.

Går man litt nærmere, kan man si at virksomhetsarkitektur er en modell av en organisasjon, som viser hvordan IT-infrastruktur understøtter applikasjoner – som igjen understøtter arbeidsprosesser – som igjen understøtter forretningsmodell og strategi. 

Ved hjelp av en god modell kan man identifisere hvor i virksomheten det er mulig å benytte teknologi for å øke produktiviteten.

 

Hvem er det for?

Primært brukes virksomhetsarkitektur i komplekse organisasjoner i privat og offentlig sektor. Mens kompleksitet tidligere var forbundet med mange ansatte og høy omsetning, ser man i dag at også mindre, teknologibaserte selskaper, kan være relativt komplekse.

 

Hvorfor er virksomhetsarkitektur relevant nå?

Teknologilandskapet vokser stadig. Mange ledere må i dag forholde seg til skyløsninger og digitalisering som berører mange fagdisipliner. Et gitt beslutningsgrunnlag kan oppleves komplekst og uoversiktlig. Det å vise en leder hvordan IT understøtter virksomheten er derfor svært nyttig.

 

Ulike rammeverk

Det finnes ulike rammeverk som bidrar til å lette jobben med å dokumentere virksomheten, og hvordan den samarbeider med andre virksomheter for å skape verdi. Det vanligste i Norge er TOGAF, men ISO og COBIT er gode alternativer.

 

Hva kan virksomhetsarkitektur gjøre for ledelsen?

Det er ikke alltid åpenbart hvordan IT-infrastruktur kan bidra til å øke produktiviteten.

De fleste vet at de må digitalisere noe, men hva? Hvor i organisasjonen gir det mening å implementere en endring, og hvilken teknologi trenger vi for å lykkes? Kreves det en omorganisering?

Ledelsen sitter med beslutningsmakten og skal velge retning for investeringer i teknologi og eventuelle endringer. En leder er derfor avhengig av å forstå hva de mange, ulike veivalgene innebærer.

God virksomhetsarkitektur handler til syvende og sist om å gjøre livet enklere for den som skal velge.

 

HubSpot Video