Svein Halvard Nergård, seniorrådgiver i Habberstad med over 20 års erfaring med internettkommunikasjon, belyser i denne artikkelen noen av konsekvensene som ikke er allment kjent og anbefalte tiltak som din virksomhet trolig ikke har vurdert.

Mandag 26. september ble det registrert kraftige eksplosjoner ved gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Den 9. januar i år mistet Svalbard reservefiberforbindelsen til fastlandet. Trusselen for sabotasje har økt med krigen i Ukraina, og et av målene kan være internettforbindelsen til utlandet som blant annet består av flere sjøkabler.

Skjermbilde 2022-10-14 kl. 11.53.05

Figur 1: Sjøkabler for Internettforbindelser til og fra Fastlands-Norge. (Kilde: TeleGeography)

 

Mange virksomheter benytter skytjenester i datasentre i Norge og tror dermed at de er sikret. Det er ikke nødvendigvis riktig, fordi stort sett alle internettjenester benytter underliggende tjenester som fysisk befinner seg i utlandet.

Internettforbindelsen til utlandet går gjennom flere sjøkabler og noen få landkabler til Sverige. En sabotasje mot flere av kablene er nok til at forbindelsen blir brutt. Kapasiteten på kablene som er igjen, vil ikke være god nok til å håndtere mengden av data som overføres. Det gjør at enkelte virksomheter blir prioritert og andre ikke. I verste fall blir belastningen så stor at hele forbindelsen kneler for alle.

Virksomheter som kun opererer i Norge og kun benytter «norske» internettjenester blir også berørt av et bortfall av utenlandsforbindelsen. Mange virksomheter benytter skytjenester i datasentre i Norge og tror dermed at de er sikret. Det er ikke nødvendigvis riktig, fordi stort sett alle internettjenester benytter underliggende tjenester som fysisk befinner seg i utlandet.

Det er spesielt to underliggende tjenester som fort blir uteglemt å sikre. Den ene er ruting av hvilken vei i nettet informasjonsflyten tar. Informasjonsflyten kan ta veien om utlandet, selv om brukeren og tjenesten befinner seg i Norge. I verste fall er tjenesten utilgjengelig ved et bortfall av utenlandslinjen. Den andre er katalogtjenesten for nettnavn (DNS) som knytter nettstedsnavnet til en fysisk server. Tjenester i Norge vil være utilgjengelig om katalogtjenesten fysisk befinner seg i utlandet.

 

Habberstad råder virksomheter til å få oversikt over hvordan den blir påvirket av et bortfall av internettforbindelsen med utlandet. Om et bortfall av utenlandsforbindelser utgjør en risiko for virksomheten, bør den vurdere å benytte: 

  • Internettleverandører som kan garantere at informasjonsflyten til norske tjenester kun går innenfor Norges grenser, når brukeren befinner seg i Norge.
  • Domenetilbydere for nettstedsnavn som har sine tjenester fysisk plassert i Norge.
  • Tjenestetilbydere som har sine tjenester og undertjenester plassert i Norge.

 

Ønsker du en dialog om din virksomhet? Habberstad bistår virksomheter som trenger en partner i sine vurderinger av tiltak.

 

Kontakt oss