Den grunnleggende betydningen av transformasjon handler ikke om å erstatte gammel teknologi med ny eller kopiere det Google eller Amazon gjør. Essensen av digital transformasjon er å gå fra menneskelig intuisjon til å bli en datadrevet organisasjon. Og samtidig tilrettelegger teknologi for bærekraft og motsatt.

Digital transformasjon handler i stor grad om hvordan forretningsmodellen vår er skrudd sammen og hvor verdi skapes. Verdiskapingen kommer i større grad utenfra organisasjonen, ikke innenfra, og fra eksterne partnere (som tjenesteleverandører) i stedet for interne ansatte.

De fleste store organisasjoner har drevet med digitale transformasjon lenge ved å automatisere og sette ut aktivitet.

  • Enterprise Resource Planning (ERP) og Customer Relationship Management (CRM)-systemer automatiserte backoffice- og front office-prosesser.
  • Skiftet til sky og SaaS har endret programvareutviklingen og økonomien ved å leie kontra å eie.
  • Maskinlæring og kunstig intelligens avdekker mønstre som driver nye produkter og tjenester.
  • Under Covid-19-pandemien erstattet virtuelle interaksjoner fysiske interaksjoner av ren nødvendighet.

Plattformbaserte selskaper oppnår langt høyere markedsverdi per ansatt, ikke ved å automatisere prosesser eller flytte arbeidskraft til kapital, men ved å koordinere ekstern verdiskaping.

 

Hvordan skapes verdi med digital transformasjon?
 

Det synlige beviset for hvordan digital transformasjon kan skape verdi kommer fra en fersk studie av et stort antall selskaper som tok i bruk applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). Som grensesnitteknologi lar API-er bedrifter modularisere systemene sine for å lette utskifting og oppgraderinger. Disse funksjonene lar ikke bare en organisasjon raskt rekonfigurere systemer som svar på problemer og muligheter, men lar også utenforstående bygge på toppen av selskapets digitale systemer.

Forskjellen i resultater mellom disse to tilnærmingene er slående. Målt i form av økt markedsverdi, var gevinsten for selskaper som tok den interne effektivitetsveien ikke entydig. Derimot vokste selskaper som tok den eksterne plattformruten i gjennomsnitt 38 % over seksten år. Digital transformasjon av sistnevnte type førte til enorme verdiøkninger.

Plattformbaserte organisasjoner er avhengige av engasjement fra sine eksterne bidragsytere. Jo bedre en organisasjon er til å tiltrekke seg partnere til å bidra med investeringer, ideer og innsats, jo mer utvikles det eksterne økosystemet.

 

De nye reglene for å skape verdi

Verdi har tradisjonelt vært knyttet til materielle eiendeler, men det er ikke lenger tilfelle. IP-verdivurderingsfirmaet Oceantomo har dokumentert en 30-årig trend med å skifte firmaverdier fra materielle til immaterielle eiendeler. Fra 2020-regnskapet utgjorde immaterielle eiendeler 90 % av verdsettelsen av S&P 500 selskapene. Selvfølgelig dekker immaterielle eiendeler et bredt spekter av ting, inkludert verdien av merkevare, åndsverk og goodwill.

Nettverkseffektene som oppstår når partnere skaper verdier for hverandre er en viktig kilde til vekst i immaterielle eiendeler. Å legge til muligheten til å koordinere verdiskaping og utveksling – fra bruker til bruker, partner til partner og partner til bruker – er en måte tradisjonelle firmaer transformerer seg på. Det gir også midler til å skalere.

 

Hvorfor er bærekraft sentralt?
 

Det neste tiåret vil uten tvil bringe frem nye digitale verktøy og teknikker for å øke effektiviteten og koble sammen produksjon og forsyningskjeder. Selskaper som integrerer bærekraftsmål i sine digitale strategier, vil tiltrekke seg kunder, redusere risiko og øke tillit på tvers av produksjon og forsyningskjedene deres.

Myndigheters regulering er fremdeles den viktigste faktoren for å få i bruk bærekraftige prosesser på veien mot null, deretter er de viktigste faktorene: kundebevarelse (89 %), konkurransefortrinn (76 %) og forsyningskjeden og partnernes forventninger (57 %). Dette fører til større åpenhet mellom organisasjoner og deres kunder. (ref MIT studie, 2021).

Ifølge handlingsplanen for sirkulær økonomi 2022, bestemmes opptil 80 % av produktenes miljøpåvirkning i designfasen, og det er økende etterspørsel fra konsumenter, myndigheter og regulerende organer for å håndtere klimaendringer i alle bransjer.

Skjermbilde 2022-01-18 kl. 12.46.24

Å designe for bærekraft krever en ny måte å tenke på. Det betyr å flytte fokus på materialbruk fra det som skal bygges, til den mest effektive ressursbruken i sirkulær økonomi. Ingen produkter vil bli resirkulert hvis de ikke først ble utformet for resirkulering.

Nye tilnærminger til intelligent designautomatisering, for eksempel generativ design, har potensial til å akselerere gjentakelsen av mer innovative produkter som gir bedre resultater og varer lenger. De er også optimalisert for å redusere materialbruk, montering og transport, og dermed redusere mengden avfall og energi som brukes under produksjon.

 

Den kritiske delen av digital transformasjon er ikke "digital", men "transformasjon"

Kort sagt, den kritiske delen av digital transformasjon er ikke "digital", men "transformasjon." Det som trengs er et skifte i tankesett, kultur og talent, inkludert endring av kompetanse til de ansatte slik at de er fremtidsklare.

Knapp: Snakk med en fagekspert i Habberstad