Hvis virksomheten din var et bygg, og du skulle renovere – ville du visst hva som var bærevegger?

Store markedssvingninger kan tvinge virksomheter til å nedskalere og omstrukturere. Da gjelder det å gå frem på en måte som i størst mulig grad ivaretar kjernevirksomheten og verdifull kompetanse; ingen parter er tjent med overdrevne tiltak. 

Men hvordan finner du den rette balansen?

 

Omstrukturer med «Minste Bærekraftige Organisering (MBO)»

«Den minste innsatsen og sammensetningen av ressurser virksomheten trenger for å gjennomføre sitt oppdrag og levere sine produkter og/eller tjenester»

Habberstad har bred kompetanse og lang erfaring med å navigere i krympende, uforutsigbare markeder. Nå som vi alle står overfor en spesielt krevende fase, ønsker vi å hjelpe eksisterende og nye kunder med å komme seg over til den andre siden mest mulig helskinnet.

Vi ønsker derfor å tilby konseptet Minste Bærekraftige Organisering (MBO). Som navnet indikerer handler det om å nedskalere virksomheten til et minimum, men likevel ivareta verdiforslaget og opprettholde en levedyktig bedrift. 

 

Hvem angår dette? 

Denne endringen angår alle interessenter, men formelt er det styret og ledelsen av virksomheter som har ansvaret for driften og dermed organiseringen. De siste årene har digitaliseringen i virksomheter skutt fart, og dermed også kompleksiteten i bruken av teknologi i kjernevirksomhet og arbeidsprosesser. Nedskalering av en virksomhet er derfor vel så mye en oppgave for teknologi/IT som for HR. 

Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort; de fleste sektorer har hatt oppgangstider i årevis, og nedskalering kan være ukjent territorium for mange. Gjelder dette deg og din virksomhet, skal du vite at våre rådgivere står klare til å bistå. 

 

Hva består MBO-tjenesten av?

Habberstads tverrfaglie endringsteam hjelper virksomheter gjennom den omstruktureringen som er nødvendig for å opprettholde virksomheten gjennom lavkonjunktur.

Vi bruker verktøy fra virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og endringsledelse for å identifisere kritisk verdikjede.

Gjennom innsiktsarbeid i samarbeid med kunden internt defineres hvilke kjerneprosesser og hvilken teknologi virksomheten er avhengig av.

På bakgrunn av dette kan man definere et bærekraftig minstenivå for organisasjon og infrastruktur.

 

Hvem passer tjenesten for?

  • Alle virksomheter som påvirkes av konjunktursvingninger
  • Alle virksomheter som påvirkes av politisk styrte prioriteringer
  • Alle organisasjoner som er avhengig av offentlig støtteordninger
  • Mellomstore og store virksomheter

Derfor bør du handle nå

Ledergrupper, styrer og IT-direktører bør begynne å vurdere dette med det samme – også dersom situasjonen ikke skulle være prekær for øyeblikket. Det veier et tungt ansvar på styrer i disse tider, og de bør be ledelsen om å gjøre en slik vurdering. 

Det er som kjent best å øve på brann før det brenner. 

Uansett hvordan situasjonen ser ut for deres del, kan Habberstad bistå med tverrfaglig innsikt. Sammen utarbeider vi et veikart mot et bærekraftig minstenivå. Det er ikke sikkert at det behøves å redusere virksomheten til et MBO-nivå, og da er en trinnvis tilnærming basert på et kvalifisert veikart godt å ha. 

Det kan gi deg ro og visshet i uforutsigbare omstendigheter, noe som i seg selv kan gjøre det lettere å holde hodet over vannet

 

 

.Kontakt oss