<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Styreevaluering

På tide å tenke strategisk om styrearbeidet

En styreevaluering er det første steget mot et moderne styre.