<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lederrekruttering er blant de mest kritiske oppgavene en organisasjon står overfor. Det er ofte forbundet mye risiko til ansettelse av toppledere, mellomledere og andre sentrale nøkkelpersoner. For å lykkes må du bruke tid, erfaring, innsikt, forståelse og tett dialog.

Når er det viktig 

Lederrekruttering passer for alle organisasjoner som ønsker profesjonelle og faglig begrunnede prosesser når nøkkelpersoner skal ansettes. Habberstads rådgivere er trygge partnere som hjelper deg med å ta gode valg, hele veien til den riktige kandidaten er på plass.

iStock-1141367105
te_habberstad-0057-1

Hva innebærer det?

Vi legger stor vekt på å bli godt kjent med oppdragsgiveren og den aktuelle stillingen. Prosessen skal oppleves profesjonell, og vi tar i bruk et metodisk rammeverk for å finne den best egnede kandidaten.

Hvorfor få bistand til lederrekruttering

1

Riktig søk sparer tid

Vi har bygget opp et omfattende nettverk innenfor relevante målgrupper, og vet hvor vi skal lete etter aktuelle kandidater med gode search-verktøy. Dette sparer tid og gir høy treffsikkerhet, som begrenser feilansettelser.

2

Testing - et tryggere valg 

Vi setter høye krav til utvalget. Alle våre konsulenter er DNV-sertifiserte og bruker anerkjente metoder i utvelgelsesprosessen. Det gir mulighet til å evaluere kandidaten på riktig og relevant grunnlag.

3

Kvalitet i alle ledd

Våre profesjonelle rådgivere sikrer at rekrutteringsprosessen etterlater alle involverte med et profesjonelt inntrykk av virksomheten. Vi legger i tillegg vekt på kompetanseoverføring som merverdi for kunden.

Rekruttering av nøkkelpersonell 

Først må du skaffe innsikten –
deretter må du vite hvordan du skal realisere informasjonen til verdi. 

Vi hjelper deg med begge deler.

te_habberstad-9850-min

Veien til det viktige valget 

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg

te_habberstad-9688

Hans Petter Karlsen

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling, coaching

E-post: hans.petter.karlsen@habberstad.no
Telefon: +47 934 25 743

Jan Egil Myhre

Jan Egil Myhre

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

E-post: jan.egil.myhre@habberstad.no
Telefon: +47 908 92 522