Leder- og ledergruppeutvikling

Habberstad starter med menneskene

Vi starter dialogen med den enkelte leder for å bli kjent med denne, og lederen med oss. Det å skape en forståelse for hverandres situasjon og ståsted på et tidlig tidspunkt, skaper et felles fundament for videre prosess. Samtidig etableres det et tillitsforhold som bidrar til nødvendig åpenhet. 

Samtalene gir oss god innsikt i den enkeltes meninger om gruppens muligheter, potensial og eventuelle hindringer. I tillegg vil vi lytte til ønsker om egen utvikling. Det er viktig at vi tilegner oss denne kunnskapen, slik at vi kan justere innhold og metoder i prosessene som skal gjennomføres. Lederutviklingen må skje med basis i den enkelte leders ståsted, dennes potensial, og den strategi og de mål virksomheten setter seg for den kommende periode.

Elementer i lederutviklingen:

  • Hvordan inspirere og motivere andre – skape selvgående medarbeidere
  • Delegering, ansvar og myndighet
  • Hvordan sikre proaktiv ledelse – fra hasteoppgaver til viktige oppgaver
  • Bygge kultur for initiativ, gode holdninger og team
  • God konflikthåndtering
  • Kommunikasjon – forstå den andre før du selv krever å bli forstått
  • Endringsledelse

Vil du vite mer om leder- og ledergruppeutvikling?

061_portrett_2108
Bjørn Skogstad, leder Rekruttering, tlf: +47 93 06 64 37

 

Ta kontakt!