<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Leder- og ledergruppeutvikling

 

Ta kontakt

Lederutvikling starter med kommunikasjon og en tett dialog med den enkelte leder for å skape trygghet og innsikt. Ved å etablere genuin forståelse for hverandre på et tidlig tidspunkt, skaper vi et felles fundament for videre prosess. Samtidig etableres et tillitsforhold som bidrar til åpenhet og forståelse for videre utvikling.    

Hva gjør vi?

Gode samtaler tidlig i prosessen er viktig for å sikre god innsikt og forståelse. Ved å lytte til den enkeltes leder ønsker om egen utvikling tilegner vi oss bakgrunn for innhold og metoder for videre arbeid. 

Hva innebærer det?

Prosessen begynner med kartlegging av forventninger hos de individuelle lederne, virksomhetens strategi og mål. Lederutvikling skjer på basis i den enkeltes leder potensial og ståsted.

Typiske elementer i lederutviklingsprosessen

 1. Inspirasjon og motivasjon – Å skape selvgående medarbeidere
 2. Delegering, ansvar og myndighet
 3. Hvordan sikre proaktiv ledelse 
 4. Kulturbygging for initiativ, gode holdninger og teamfølelse
 5. God konflikthåndtering
 6. Kommunikasjon – Forstå den andre før du selv krever å bli forstått
 7. Endringsledelse

Ledergruppeutvikling 

Habberstad skreddersyr ledergruppeutviklingsprogram. Dette starter i dialogen mellom leder og våre erfarne rådgivere. Vi gjennomfører én-til-en-samtaler med hver enkelt i ledergruppen for å avstemme deres forventninger og hva de opplever som viktig fokus i ledergruppen.  Deretter presenterer vi et forslag til leder, som vi justerer sammen før første ledergruppesamling finner sted. For å sikre at det kommer konkrete og målbare resultater ut av de enkelte samlingene, avsluttes de alltid med å utarbeide en handlingsplan på konkrete tiltak som anbefales å jobbes videre med. 

 

Viktige elementer i ledergruppeutvikling

 • Trygghet i eget lederskap? 
 • Bevisstgjøring og refleksjon rundt hvordan skape tillit og samarbeid 
 • Hvordan styrke samspillet i ledergruppen 
 • Bevisstgjøring av verdien av en ledergruppe 
 • Forventningsavklaring 
 • Utveksling av erfaringer 
 • Bygge trygghet i en reflektert ledergruppe
Vår tilnærming
iStock-1133458531

Diversity Icebreaker

Vi benytter ofte samhandlingsverktøyet Diversity Icebreaker i starten av en ledergruppeutvikling. Dette verktøyet er med på å skape psykologisk trygghet rundt det faktum at folk er forskjellige, og at forskjellighet både er en ressurs og en utfordring for samspillet i en ledergruppe. 

iStock-1133458515 (1)-1

Forskningsbasert tilnærming

Mye av vårt teoretiske fundament er hentet fra den mangeårige forskningen til Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart, på både norske og internasjonale ledergrupper. Vi styrer etter kjente suksessfaktorer for godt fungerende ledergrupper, og ser hva som konkret må gjøres for at ledergruppen vil fungere mer effektivt.

iStock-1133458515 (1)

Praksisnær metode

Tilbakemeldinger sier at våre samlinger oppleves som praksisnære og at hver og en får mulighet til refleksjon rundt eget lederskap, ansvar og sine forpliktelser i lederrollen. Ved å øke forståelsen din for andres perspektiver, forventninger og hvordan egen atferd påvirker andre, utvikler du ditt eget lederskap.

Har du flere spørsmål om leder- eller ledergruppeutvikling?

Våre fageksperter hjelper deg

084_portrett_2189

Jostein Kvinnesland

Daglig leder

E-post: Jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124

034_portrett_2018

Marit Mellem

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling
E-post: marit.mellem@habberstad.no
Telefon: +47 905 46 532