<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

Ledergruppens rolle

Ledergruppen er en fast etablert gruppe med sine ressurser, meninger og mål. Faste handlingsmønstre etableres på godt og vondt. En godt fungerende ledergruppe er essensielt for at en organisasjon skal utvikle seg og nå sine mål. Lederne i gruppen må evne å jobbe strategisk og organisatorisk, tenke utenfor boksen og virkelig jobbe i team. I Habberstad har vi fokus å utvikle disse kvalitetene, sammen med lagånd, kommunikasjon og psykologisk trygghet mellom medlemmene av  teamet.

2-1
8

Effektive lederteam

Det er først og fremst ledergruppens felles forpliktelse til målene som skaper teamet, ikke motsatt. Gjennomføring av viktige oppgaver må stå i fokus, hvor de strategiske målene er ledergruppens felles «burning platform». Dette driver målrettet endringsledelse, godt samspill og lederutvikling sammen til en helhet. Metodisk baserer Habberstad ledergruppeutvikling på anerkjent teori og forskning på utvikling av effektive lederteam, av Henning Bang og Thomas N. Midelfart. 

Utvikling på egen arena

Utgangspunktet vårt vil alltid være den enkelte ledergruppes reelle behov og prioriteringer. Når vi jobber med utvikling av strategiske ledergrupper, gjør vi det vel så mye på ledergruppens egen møtearena.

Vi mennesker lærer best i aksjon i egen kontekst, da har overføring av læring kortest vei.

4

Habberstad tilnærming:

Group 36

Forskningsbasert tilnærming

Vårt teoretiske fundament inkluderer den mangeårige forskningen til Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart, på både norske og internasjonale ledergrupper. Vi kartlegger ved hjelp av en-til-en samtaler og verktøyet effect, og skreddersyr programmer basert på hva som konkret må gjøres for at den enkelte ledergruppe vil fungere mer effektivt.

Project icon

Diversity Icebreaker 

Vi benytter ofte samhandlingsverktøyet Diversity Icebreaker i starten av en ledergruppeutvikling. Dette verktøyet er med på å skape psykologisk trygghet rundt det faktum at folk og ledere er forskjellige, og at forskjellighet både er en ressurs og en utfordring for samspillet i en ledergruppe og blant medlemmene i en gruppe. 

People icon

Praksisnære metoder

Tilbakemeldinger sier at måten vi jobber på oppleves som praksisnær, og at hver og en får mulighet til refleksjon rundt ulike perspektiver på ledergruppens fungering, egen og andres rolle i lederteamet, og seg selv som leder. Ved å øke forståelse for andres perspektiver, forventninger og hvordan egen atferd påvirker andre, utvikler du både ditt eget lederskap og ledergruppen som helhet. 

Pessimisten klager på vinden. Optimisten forventer at det kommer til å bli bedre. Lederen justerer seilene. John Maxwell
Forfatter og pastor

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg gjerne

Habberstad, skjerm oppløsning-2

Kristine Lindberg

Bærekraftig ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 47 37 27 57

te_habberstad-1723 Nett og annet

Anne Skinnemoen

Leder – og organisasjonsutvikling, Coaching og selvledelse

E-post: anne.skinnemoen@habberstad.no
Telefon: +47 98 63 08 13