<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lederutvikling 

Lederutvikling starter med kommunikasjon og en tett dialog med den enkelte leder for å skape trygghet og innsikt. Ved å etablere genuin forståelse for hverandre på et tidlig tidspunkt, skaper vi et felles fundament for videre prosess. Samtidig etableres et tillitsforhold som bidrar til åpenhet og forståelse for videre utvikling

Hva gjør vi?

Basert på anerkjente rammeverk og metoder sammen med egne erfaringer bistår Habberstad virksomheter med å etablere, videreutvikle og operasjonalisere virksomhetens ledelse og styring av porteføljen.

iStock-1147479562
iStock-1181788207

Hva innebærer det?

Prosessen begynner med kartlegging av forventninger hos de individuelle lederne, virksomhetens strategi og mål. Lederutvikling skjer på basis i den enkeltes leder potensial og ståsted.

Typiske elementer i lederutviklings-prosessen

 

iStock-849473362

Ledergruppeutvikling 

Habberstad skreddersyr ledergruppeutviklingsprogram. Dette starter i dialogen mellom leder og våre erfarne rådgivere. Vi gjennomfører én-til-en-samtaler med hver enkelt i ledergruppen for å avstemme deres forventninger og hva de opplever som viktig fokus i ledergruppen.  Deretter presenterer vi et forslag til leder, som vi justerer sammen før første ledergruppesamling finner sted. For å sikre at det kommer konkrete og målbare resultater ut av de enkelte samlingene, avsluttes de alltid med å utarbeide en handlingsplan på konkrete tiltak som anbefales å jobbes videre med. 

 

Viktige elementer i ledergruppeutvikling

  • Trygghet i eget lederskap? 
  • Bevisstgjøring og refleksjon rundt hvordan skape tillit og samarbeid 
  • Hvordan styrke samspillet i ledergruppen 
  • Bevisstgjøring av verdien av en ledergruppe 
  • Forventningsavklaring 
  • Utveksling av erfaringer 
  • Bygge trygghet i en reflektert ledergruppe

Vår tilnærming:

1

Diversity Icebreaker 

Vi benytter ofte samhandlingsverktøyet Diversity Icebreaker i starten av en ledergruppeutvikling. Dette verktøyet er med på å skape psykologisk trygghet rundt det faktum at folk og ledere er forskjellige, og at forskjellighet både er en ressurs og en utfordring for samspillet i en ledergruppe og blant medlemmene i en gruppe. 

2

Forskningsbasert tilnærming

Vårt teoretiske fundament er hentet fra den mangeårige forskningen til Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart, på både norske og internasjonale ledergrupper. Vi styrer etter kjente suksessfaktorer for godt fungerende ledergrupper, og ser hva som konkret må gjøres for at ledergruppen vil fungere mer effektivt.

3

Praksisnære metoder

Tilbakemeldinger sier at våre samlinger oppleves som praksisnære og at hver og en får mulighet til refleksjon rundt eget lederskap, ansvar og sine forpliktelser i lederrollen. Ved å øke forståelsen din som leder for andres perspektiver, forventninger og hvordan egen atferd påvirker andre, utvikler du ditt eget lederskap.

 

Ta kontakt med oss

Vi hjelper deg gjerne

te_habberstad-0213

Anne Lise Heide

Fagansvarlig for organisasjons- og lederutvikling, coach.

E-post: annelise.heidei@habberstad.no
Telefon: +47 950 31 617

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

E-post: Jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 97 57 11 24