<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Faglig inspirasjon og påfyll

Det er ikke alltid tiden strekker til for store utviklingsprogrammer. Noen ganger har man bare behov for litt ny inspirasjon i hverdagen. I Habberstad tilbyr vi ulike læringsformer, og vi blir ofte spurt om å holde inspirasjonsforedrag, dagskurs eller fasilitere workshops for ledere og medarbeidere ute hos våre kunder.

Vi holder både digitale og fysiske kurs, og vårt mål er alltid at deltakerne skal sitte igjen med relevant og anvendbar kunnskap som de kan ha glede av i sin hverdag. 

12

Vi bistår virksomheter med :

Map icon

Lederkurs 

Group 41

Digitale og fysiske workshops

Group 36

Inspirasjonsforedrag

Våre lederkurs og foredrag 

Vi tilbyr alltid kurs som er skreddersydd for din organisasjon, men ofte med utgangspunkt i et av våre utviklede kurs og foredrag for næringslivet. Mange av våre kunder synes det er fint å hente inspirasjon fra tidligere kurs, før vi sammen fastsetter læringsmål og utvikler kursinnhold som treffer din målgruppe.

På listen til høyre kan du finne et lite utvalg av vår portefølje, temaer der vi holder kurs og foredrag. Spør oss gjerne hvis du er ute etter et konkret tema som du ikke finner på listen. Vi byr på kaffe og hyggelig fagprat. 

 

Kontakt oss
18

Tillitsbasert styring og ledelse starter med deg og ledergruppen din.

 • Men hva kjennetegner egentlig tillitsbasert styring og ledelse i praksis?
 • Og hvordan kan vi legge til rette for tillitsbasert ledelse i akkurat vår virksomhet?

I denne skreddersydde heldags workshopen får dere anledning til å diskutere og reflektere over disse spørsmålene. Dere får felles forståelse for hva tillitsbasert styring og ledelse er (og ikke er), og noen grunnleggende verktøy dere trenger for å styrke praktiseringen av en mer tillitbasert ledelse i virksomheten fremover.

Under workshopen binder vi sammen nyttig teori med relevante eksempler fra de som har «gått foran» (blant annet Oslo kommune og København kommune). Dere får diskutere ulike dilemmaer som ledere vil møte på, samt mulighetene og gevinstene dere vil få ved styrket tillitsbasert styring og ledelse.

Workshopen tilpasses ledernivå og behov, og skreddersys på bakgrunn av en innledende samtale med bestiller og gode forberedelser fra vår side. Noen temaer vi kommer inn på er:

 • Den norske modellen, og tillitsreformen.
 • Hva er tillit?
 • Hva kjennetegner tillitsbasert styring og ledelse?
 • ..og hva betyr deg for meg som toppleder eller mellomleder?
 • Tillitsbasert styring og ledelse krever at du har god rolleforståelse.
 • Tre viktige lederroller i tillitsbasert styring og ledelse.
 • Kontroll og tillit – å lede over vs å lede gjennom.
 • Hva betyr selvledelse for dine medarbeidere?
 • Er tillitsbasert styring og ledelse en forutsetning for psykologisk trygghet?

Vår mest populære kurs i 2022 handler om å hjelpe ledere og medarbeidere til å prioritere godt i en hektisk hverdag. De fleste av oss kan oppleve at tiden er knapp og at man ikke alltid rekker å få gjort det man hadde tenkt.


I dette kurset hjelper vi deltakerne til å se hvordan de kan ta tilbake kontrollen over egen kalender og gjøre gode vurderinger som bidrar til en mer produktiv hverdag. Vi oppfordrer også deltakerne til å identifisere tidstyver i hverdagen og jobber med å skape mer tid til det som betyr noe.


For mange handler det om å få bedre balanse i hverdagen gjennom sunn grensesetting, samtidig som man blir bevisst på hvordan jobbe målrettet og bruke arbeidstiden på en god og effektiv måte.

En smartere organisering av hverdagen er vinn-vinn for både deg som arbeidsgiver og for folka dine.

Mange ledere har fått en litt mer krevende arbeidshverdag etter pandemien. Enten organisasjonen har valgt å gi frihet for hjemmekontor eller du jobber i en organisasjon som har definert et visst antall kontordager, så har rammevilkårene for lederskapet blitt annerledes enn tidligere.

Det å lede hybride team eller veksle mellom avstandsledelse og nærledelse krever en ny bevissthet fra lederne i organisasjonen. Det kan handle om alt fra hvordan bygge kultur når teamet ikke ser hverandre i hverdagen, til hvordan ivareta nyansatte og skape gode onboardingprosesser i et team som ikke sitter sammen til daglig.

Avstandsledelse krever en annen form for oppfølging enn det som skal til når alle sitter på samme sted, og vårt kurs i hybrid lederskap er like aktuelt for de lederne som har medarbeidere spredt på ulike lokasjoner, som de som leder medarbeidere som benytter hjemmekontor.

Employer branding, rekrutteringsprosessen og onboarding

Stress har blitt vår tids store livsstilssykdom, og stressrelaterte plager står for en betydelig andel av sykefraværet på norske arbeidsplasser. Mange arbeidsgivere ønsker å gi sine medarbeidere gode verktøy for å mestre høyt arbeidspress eller krevende situasjoner i arbeidshverdagen, og vårt stressmestringskurs handler om å lære bort strategier og verktøy som kan brukes av alle på jobben. 


I dette kurset vil deltakerne opparbeide seg kunnskap om hvordan stress påvirker oss, og hva hver enkelt kan gjøre for å bygge robusthet og et godt fundament som gjør at man står stødigere i en krevende arbeidssituasjon.  


Når man skal forebygge eller redusere stress og utbrenthet på en arbeidsplass, er det en forutsetning at man jobber både med individuelle, strukturelle og kulturelle forhold. Kurset kan ikke erstatte en god dialog mellom leder og medarbeider, men kan bidra til økt kunnskap og et tryggere fundament når man sammen skal jobbe med å forebygge mot stressrelaterte plager på jobben.

Vårt motivasjonskurs for ledere handler om alt fra indre og ytre motivasjonsfaktorer, til hvordan ledere kan påvirker medarbeidernes engasjement og lojalitet. Men vi snakker ikke bare om hva ledere kan gjøre for å motivere de ansatte. Mange ganger er det vel så viktig å være bevisst på fallgruvene og hvilken type lederatferd som kan ødelegge for trivsel og arbeidsglede i hverdagen.

I dette lederkurset får lederne økt kunnskap om hva forskningen sier motivasjon og hvordan de kan anvende denne kunnskapen i sin egen hverdag. Et praktisk rettet kurs med konkrete tips og gode refleksjonsøvelser som gir økt bevissthet om eget lederskap.

For mer informasjon om våre kurs og foredrag

Vi hjelper deg gjerne

te_habberstad-0213

Anne Lise Heide

Fagansvarlig for organisasjons- og lederutvikling, coach.

E-post: annelise.heide@habberstad.no
Telefon: +47 95 03 16 17

Habberstad, skjerm oppløsning-2

Kristine Lindberg

Bærekraftig ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 47 37 27 57