Berit Gunnes

Berit Gunnes

Prosjekt- og testledelse, arkitektur og design

Telefon: 90 15 67 90

Berit har omfattende bakgrunn innen implementering av digitale løsninger. Hennes erfaring spenner over ulike roller, inkludert teknisk ressurs, prosjektleder, testleder og funksjonell arkitekt. Hun har jobbet med store og komplekse prosjekter innen ulike fagområder, inkludert migrering av kjernesystemer og integrasjon av nye IT-løsninger. En av hennes styrker er evnen til å representere både leverandør- og kundesiden i prosjektene. 

I Habberstad er Berit fagansvarlig for området testledelse, hvor hun hovedsakelig har vært involvert i prosjektleveranser for Kongsberggruppen. Hun har spilt nøkkelroller som testleder og delprosjektleder i prosjekter som har involvert overføring av sentrale systemer til skybaserte plattformer. I tillegg har hun hatt ansvaret for å innføre og implementere en ny prosedyre for "Service Validation and Testing" som benyttes i prosjektleveranser. 

Berit legger stor vekt på god kommunikasjon med sine kunder. Hun er nøye med å forstå deres behov og forventninger, både når det gjelder hennes egen prosjektrolle og hva kundene ønsker å oppnå med prosjekter og leveranser. En av hennes fremste styrker er evnen til å involvere de rette menneskene og målrettet koordinere team og aktiviteter mot et felles mål. 

Berit har unikt engasjement for å oppnå gode løsninger, og hun deler sin brede kompetanse for at organisasjonen skal få styrket sin forståelse for både løsning og metode.

Prosjektdeltaker, Kongsberggruppen