Eirik Børke

Eirik Børke

Arkitektur, Service Management, prosjektledelse

Telefon: 91 65 04 20

Børke har over 25 års erfaring fra IT- bransjen med bred innsikt i bruk av teknologi ved endring og innovasjon. Børke tenker helhetlig og er opptatt av sammenhengene mellom strategi, organisasjon, innovasjon og teknologi. Tjenesteutvikling har vært sentralt i prosjektgjennomføringer og han motiveres av å skape gevinster gjennom felles forståelse for nyskapning og effektiv samhandling. Børke er opptatt av kontinuerlig forventingsstyring og sørger for god ivaretakelse av interne og eksterne interessenter. Børke har vært ansvarlig for innføring av styringssystemer for virksomhetsarkitektur med fokus på et godt samspill mellom forretning og teknologi. Han har jobbet med prosjekt- og prosessledelse, og tett med systemarkitekter, kvalitetsledelse og toppledelse. Børke er kjent med ulike roller på operativt og strategisk nivå.

Børke er opptatt av samspillet mellom menneske, organisasjon og teknologi. Han er dedikert, inkluderende i sitt arbeid og en god lagspiller.