<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Erik Berg-Nielsen

Erik Berg-Nielsen

Virksomhetssarkitekt, strategi og ledelse

Telefon: 41 51 71 70

Erik har gjennom sin erfaring bygget betydelig kompetanse i hvordan man sikrer strategisk retning i virksomheters forretnings- og IT modeller, der man binder sammen prosesser, mennesker og teknologi i digitale forbedringsinitiativ.  Virksomhetsarkitektur handler om å levere forretningsresultater gjennom digitale initiativ.

Han har de siste årene jobbet med norske globale virksomheter i utviklingen av deres verdikjeder. I disse interaksjonene ser Erik på virksomheters mål og strategier, analyserer forretningsmodellens modenhet og kapabiliteter, hvordan organisasjonen fungerer “ende til ende”, identifiserer flaskehalser og svakheter, for å designe tiltak i digitale forbedringer.

Erik har støttet blant andre, virksomheter som Kongsberg, Equinor, AkerBP, Yara, Aker Solutions, REMA og Mowi

I en digital kontekst gir faget virksomhetsarkitektur (VA) et helhetlig perspektiv på tvers av forretningsområdenes synspunkter på «enterprise nivå». I VA gir modellene, analysen og leveransene innsikt i problemene et bestemt trinn i organisasjonen og danner en mekanisme for diskusjon, forbedringer og beslutningstaking. Ved å identifisere og tette hull i verdikjeden vil VA bidra til å sikre at forretningsresultater nås