Hanne Huitfeldt

Hanne Huitfeldt

Virksomhet- og porteføljestyring, program- og prosjektledelse

Telefon: 92 85 13 64

Hanne er siviløkonom med mer enn 20 års ledererfaring både innenfor virksomhetsstyring og utvikling av IKT-tjenester. De siste 8 årene har hun hatt ledende posisjoner i offentlig sektor innenfor helse. Hun har solid erfaring innenfor virksomhetsstyring og produkt- og verdikjedeutvikling fra flere sektorer, blant annet innenfor helse-, teknologi-, og boligutvikling.  

Hanne har vært ansvarlig for å initiere og lede digitaliseringsprosjekter gjennom behov- og kravspesifisering, til gjennomføring og overlevering. Hun har gjennom sine roller innenfor IKT, spesielt fra helsesektoren, erfaring med viktigheten av å involvere brukeren inn i utviklings- og endringsprosesser. 

Hanne skaper engasjement og resultater som bidrar til lønnsomhet gjennom strukturert og systematisk arbeid i sine oppdrag. Hun er en analytisk, operativ prosessdriver, og omtales som en dyktig relasjonsbygger, som legger stor vekt på å etablere åpen og tillitsfull kommunikasjon. 

Hanne er Prince2 og ITIL-sertifisert, og er vant til å jobbe tett med både utvikling og drift og forvaltning av IKT-systemer. Hun har solid erfaring med prosjekt- og porteføljestyring, samt GDPR-vurderinger og vurderinger innenfor informasjonssikkerhet. 

I rollen som rådgiver er jeg genuint opptatt av at digitale endringer må gjennomføres med både aktiv brukerinvolvering og eierstyring for å sikre gevinstene, og hvor prioritering av virksomhetens ressurser sikres gjennom en god porteføljestyring.