Håvard Lund Hattestad

Håvard Lund Hattestad

Program- og prosjektledelse, digital transformasjon

Telefon: 92 01 69 59

Håvard har bred erfaring innen digital omstilling med et spesielt fokus på datadrevet prosessforbedring, både i rollen som strategisk rådgiver og prosjektleder.

Han har spisskompetanse innenfor området Identity and Access Management (IAM), hvor han har ledet en rekke konseptutredninger og implementeringsprosjekter de siste årene.

Håvard er opptatt av at rollen som prosjektleder og rådgiver krever inngående innsikt i teknologi sammen med gjennomføringsevne på både strategisk og operasjonelt nivå, og han har blant annet sertifiseringer innen virksomhetsarkitektur og data management i tillegg til prosjektledelse og endringsledelse.

I min rolle som rådgiver er jeg genuint opptatt av at digitale endringer må innføres basert på helhetlig samhandling for å sikre varig gevinstuttak, og at dette oppnås gjennom god porteføljestyring, at sammenhenger i virksomhetsarkitektur ivaretas og tydelig endringsledelse.