Kjersti Nesheim

Kjersti Nesheim

Informasjonssikkerhet, personvern og prosjektledelse

Telefon: 47 61 12 39

Kjersti har lang erfaring med nasjonalt sikkerhetsarbeid, spesielt innen personellsikkerhet og andre sikkerhetsområder. Hun har ekspertise innen utvikling og forvaltning av informasjonssikkerhetssystemer, med spesialisering innen offentlig sektor. Kjersti har også vært applikasjonsforvalter for høygraderte saksbehandlingssystemer på høygradert plattform og deltatt i utarbeidelse av veiledere, kurs og digitale verktøy innen informasjonssikkerhet og for nasjonale klareringsmyndigheter. Hennes omfattende erfaring gjør henne til en verdifull ressurs innen nasjonal sikkerhet og informasjonssikkerhet.

I Habberstad har Kjersti et spesielt fagansvar innen informasjonssikkerhet og personvern. Hun har omfattende erfaring med å kartlegge prosesser, systemer og risikohåndtering knyttet til informasjonssikkerhet og personvern, i tett samarbeid med sikkerhetsledelse. Kjersti besitter solid kunnskap om virksomhetsstyring og rapportering i offentlig sektor, og hun har spesiell innsikt i de aktuelle utfordringene som norske kommuner står overfor i dag når det gjelder arbeidet med informasjonssikkerhet.

Det er sannsynlig at noe usannsynlig kommer til å skje.

Aristoteles