<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Raymond Evje

Raymond Evje

Prosjekt - og endringsledelse, digital omstilling

Telefon: 99 74 63 20

Raymond har kompetanse og erfaring innenfor digitaliseringsprosjekter både i offentlig- og privat sektor, i tillegg til bærekraftige anskaffelser. Videre har han erfaring fra gevinstarbeid-, tekniske forberedelser- og risikostyring tilknyttet innføringen av ServiceNow innenfor offentlig virksomhet.

Som avdelingsleder for en prosjektlederavdeling har han tilegnet seg kompetanse innen strategisk planlegging, porteføljestyring, ressursforvaltning, målstyring, prosessoptimalisering og ledelse. Erfaring innen olje- og gassindustrien har Raymond som prosjektleder ledet betydelige, tverrfaglige multidisiolinære EPC-prosjekter, som inkluderte komplekse kontrollsystemer og programvareløsninger.

Raymond finner motivasjon i å bygge relasjoner og samarbeide med mennesker, og han trives i rollen der han kan tilrettelegge for vellykket teamarbeid. Gjennom hans mellommenneskelige egenskaper og evne til å forstå interessenter og brukere, skapes effektivt og produktivt samarbeid.  

Han er utdannet ingeniør og har en mastergrad innenfor Prosjektledelse i IT Prosjekter og er sertifisert innenfor TOGAF, Prince2, gevinstrealisering, endringsledelse og testledelse.

Raymond gjorde en meget god og profesjonell jobb hos oss, både som prosjektleder og som leder for prosjektavdelingen hos oss. Han jobber effektiv og nøyaktig og er løsningsorientert. Han har alltid et veldig godt forhold til våre kunder og kolleger pga sin personlighet.