Ronny Nilsen

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling

Telefon: 90 51 70 98

Ronny Nilsen har bred erfaring fra ledende stillinger i både statlige og kommunale sektorer. Han har inngående kjennskap til de forventningene og kravene som stilles til ledere i slike roller. I tillegg har han to perioder som sportssjef i friidrettsforbundet, der hadde han ansvaret for det norske friidrettslandslaget. Ronny har erfaring med å samarbeide med høyt presterende team og kan vise til gode resultater fra utfordrende og komplekse miljøer. Han har også ekspertise innen mediehåndtering, forebyggende tiltak, beredskap, samt håndtering av krise- og konfliktsituasjoner. 

Som DNV-sertifisert rekrutterer jobber han aktivt med rekruttering av ledere og spesialister innenfor stat, kommune og næringsliv. Han har også veiledet ledere og ledet utviklingsprogrammer for ledere i stat og kommune.

Ronny har en bachelorgrad i politivitenskap og en mastergrad i styring og ledelse fra OsloMet. Han har også kurs og utdanning innen prestasjonsledelse, konflikthåndtering, økonomi og jus ved ulike studieinstitusjoner.

Ronny er en sertifisert coach (Olympiatoppen, 2017), og sertifisert rekrutterer av DNV og på ulike testverktøy godkjent av DNV.

Habberstad har bistått oss i prosessen med rekruttering av ny barnevernleder. De har vært tett på, dialogen har vært godt og prosessen har vært vellykket. Rådgiverne fra Habberstad har vært effektive i en omfattende prosess og holdt fremdriftsplanen. Ronny Nilsen har selv lang erfaring fra kommunal sektor og utviste stor forståelse for de rammene som ligger i stillingen. Dette var til hjelp i hele prosessen og sikret at vi fikk de rette kandidatene til stillingen.

Therese Rieber-Mohn, kommunalsjef barnevern, Lillestrøm kommune