Vegard Østhagen

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, digital transformasjon

Telefon: 92 22 66 25

Vegard har bred erfaring innen informasjonssikkerhet, digitaliseringsprosjekter og offentlige anskaffelser. Han har utviklet virksomhetsstyringssystemer og informasjonssikkerhetssystemer basert på ISO 27001.  Hans erfaring inkluderer kartlegging av trusler, sårbarheter og risiko knyttet til informasjonssikkerhet og personvern (GDPR). Her har han god erfaring med å lede workshops innen disse temaene.  Han er Lean-sertifisert og kartlegger og forbedrer systemer og arbeidsprosesser.

Som PRINCE2 Agile-sertifisert prosjektleder fokuserer han på realistiske planer, tydelige roller og ansvar, god kommunikasjon, og tilpasser prosjektstyringen til leveransebehovet. Han sikrer gode rapporter og styringsrammer for prosjekteiere og nøkkelindikatorer for enklere gevinstrealisering ved prosjektslutt.

Vegard har arbeidet mye med digital samhandling og har ledet utviklingen av samhandlingsstrategier, datalagringsregler og implementering av ulike digitale samhandlingsplattformer. Han er en erfaren foredragsholder som motiverer brukerne. Han er engasjert i å ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, skytjenester og Power Platform for å arbeide mer effektivt, redusere kost og risiko.

Vegard har en mastergrad i IT og Ledelse med fokus på risikostyring ved bruk av skytjenester i statsforvaltningen. Han er sertifisert som PRINCE2 Agile prosjektleder, ISO 27001 lead implementer, i tillegg til sertifiseringer innen Lean (Grønt belte) og Management of Portfolios (MoP).

Vegard er dyktig, jobber rask, og har fulgt opp arbeidet underveis i prosessen på en veldig god måte. Samarbeidet har vært en fornøyelse

Anonym evaluering etter gjennomført prosessoptimalisering