<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ledere setter preg på organisasjonene sine, og vi vet hvor viktig god ledelse er for økt verdiskapning. Som leder er arbeidet med å få tak i relevante kompetanseprofiler en viktig del enten om man er i en endringsprosess eller ansatte flytter på seg. Det er viktig å gjøre det en kan for å forsikre seg om kandidatens egnethet, personlige egenskaper og fagkompetanse.

Hvem har behov for en sluttvurdering?

Tjenesten er rettet mot styret, ledergruppen eller andre sentrale beslutningstakere. Våre erfarne rekrutteringsrådgivere bistår virksomheter i både interne og eksterne prosesser. Med vår ekspertise bidrar vi med en kompetansebasert anbefaling av testresultater, dybdeintervjuer og grundige referansesjekk for å trygge valget av kandidat.

231_habberstad_5276
iStock-1186117721

Når anbefaler vi en ekstra gjennomgang?

Det er forbundet mye risiko til feilansettelser. Er man usikker og valget står mellom 2-4 kandidater, er en sluttvurdering anbefalt, som en kvalitetssjekk og for å få en tredjeparts evaluering. Vi bidrar med vår ekspertise og kommer med en kompetansebasert anbefaling for å trygge valget av kandidat. 

Hvordan skaper sluttvurderinger verdi?

1

Redusere risiko for feilansettelse

Høy validitet er nøkkelen til trygg rekruttering. Ved å kombinere øvrige seleksjonsmetoder med DNV GL-sertifiserte tester, hever våre konsulenter validiteten betraktelig.

2

Et tryggere valg

Habberstad har lang erfaring innen rekruttering. Som uavhengig tredjepart, tilfører vi også objektivitet til beslutningsprosessen.

3

Profesjonalitet overfor kandidater

Det er viktig for kandidatene, enten de får jobben eller ikke, at prosessen er profesjonell. En sluttvurdering fra Habberstad gir et profesjonelt inntrykk og sikrer at omdømmet ivaretas. 

Hva innebærer en sluttvurdering?

En sluttvurdering innebærer å la en tredjeparts rekrutteringsrådgiver gjøre en fagmessig, objektiv analyse av finalekandidatene. Vi gjennomgår en 3-stegs-prosess med en avlsuttende rapport. Rapporten beskriver funnene, gir en vurdering av hver enkelt kandidat og presenterer vår endelige anbefaling.

HubSpot Video

En 3-stegs-prosess

Det gjennomføres personlighetstester og kompetanseprofil.

I tillegg til 1:1 dybdeintervju, får kandidaten en tilbakelesing av testresultatene.

Basert på resultatet av testen.

Slik fungerer sluttvurdering i praksis

Jan Helge Nordby, Regionsjef Sør Norge, Statskog SF
HubSpot Video
eksempelrapport-sluttvurderinger_142px

Ønsker du tilsendt en eksempelrapport på  resultatene fra en sluttvurdering?

 

Fyll ut skjemaet, så sender vi deg rapporten.

Har du flere spørsmål om sluttvurderinger?

Våre fageksperter hjelper deg

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124

Jan Egil Myhre

Jan Egil Myhre

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

E-post: jan.egil.myhre@habberstad.no
Telefon: +47 908 92 522