I løpet av 2024 får Norge sin første lov om digital sikkerhet. Denne loven vil også iverksette EUs NIS-direktiv (Network and Information Security Directive) i norsk lov. Loven vil stille krav til digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter i en rekke sektorer. Det blir også krav til varsling av digitale hendelser til myndighetene.

Brækhus Advokatfirma, Habberstad og Cloudworks gir deg i webinaret en grundig gjennomgang om bakgrunnen for NIS-direktivet, kravene som stilles i den nye loven, konsekvensene av dette kravsettet og gode råd om hvordan dere allerede nå kan forberede deres virksomhet proaktivt.