Den tradisjonelle IT-sjefens rolle har endret seg de siste årene. Den stadige digitaliseringen kombinert med et høyere press på IT-avdelinger til å bidra til bunnlinjen, gir nye utfordringer.

Dette viser seg ved at enkelte IT-ledere forblir tjenesteprodusenter for en forretningsmodell andre har utformet, mens andre – de mest aktive – tar eierskap og blir ledere av nye modeller.


Så, hvilke egenskaper er det som definerer IT-lederne som mestrer denne omstillingen?


1. Å være en leder som går i front

Tidligere var ledelse ofte basert på frykt, formell rang, ordrer og kontroll. Slik er det ikke i dag. Trenden viser at at vi er godt på vei bort fra disse elementene. Moderne IT-ledere lykkes gjennom å bane vei for medarbeiderne sine, og å tilrettelegge jobbhverdagen slik at de kan yte sitt beste.


2. Tydelig kommunikasjon

Dette er en egenskap som er viktig i alle deler av IT-lederens hverdag. For det første må du ha evnen til å snakke med ledere som ikke har spesielle IT-kunnskaper, slik at du får med deg ledelsen dit du ønsker. Nøkkelen til suksess her, er å ha evnen til å forklare hvordan virksomheten kan skape verdi gjennom teknologi og teknologiske nyvinninger.


Dernest må du forstå hva kundene har behov for. Da tenker vi både på dine interne kunder i virksomheten, altså dem du leverer IT-tjenester til, men også eksterne kunder, som er grunnlaget for hele virksomheten. Digitalisering handler i stor grad om å omskape verdikjeder, og de strekker seg langt utenfor virksomhetens vegger.


Sist, men ikke minst, bør du være åpen for nye måter å begeistre og engasjere på, slik at du ikke bare får med deg ledelsen, men også medarbeiderne på ideene dine. Uten støtte fra hele organisasjonen, vil det bli vanskelig å forankre noe som helst. Vår erfaring er at god forankring i mellomledelsen er spesielt viktig.


3. Mot til å forlate det trygge

Som IT-leder må du tørre å utforske det nye og bevege deg utenfor komfortsonen. Sårbarheten det innebærer å gjøre nettopp dette, må ses på som et tegn på mot, og ikke svakhet. Uten mot til å utfordre gamle metoder å arbeide på, vil du ikke klare å utvikle noe nytt.


Selvsagt innebærer ikke dette at du kaster deg hodeløst ut i alt som er nytt og spennende bare fordi det er nytt og spennende. Det er forskjell på barbering og halshugging!


En fornuftig vurdering av hva som kan være tjenlig for virksomheten må alltid ligge i bunn. Samtidig må vurderingen balanseres mot det faktiske behovet virksomheten har for å prøve ut nye ting.

Husk at alt nytt innebærer risiko; du kan ikke være sikker på hvordan det går uten å prøve.


4. Tilstrekkelig kompetanse i IT-avdelingen

Uten en avdeling bak deg, som både støtter opp om tiltakene dine og har kompetansen til å gjennomføre disse, er du like langt som da du startet.


Det er ditt ansvar som IT-leder å sikre at den riktige kompetansen er på plass. Dette forutsetter at du klarer å skape forståelse blant ledelsen for kompetansebehovet til IT-avdelingen din. Får du ledelsen med, innebærer det at de er klar over verdien av tiltakene du har foreslått, og hvilke ressurser og kompetanse som behøves for å kunne gjennomføre dem.