For å lykkes med digitale endringsprosesser er det behov for å se prosjektledelse, arkitektur og design i sammenheng med personvern og informasjonssikkerhet. 

Habberstad og programvareplattformen Iconfirm har inngått et samarbeid for å styrke hverandres leveranser av tjenester innen informasjonssikkerhet og personvern.  

Sammen løfter Habberstad og Iconfirm personvernet til neste nivå

Samarbeidet setter oss i stand til å tilby en helhetlig løsning som ivaretar kunder gjennom alle faser av personvernarbeidet også i virksomhetens løpende drift. 

https://www.iconfirm.eu/

Iconfirm har utviklet et praktisk og operativt verktøy som bygger bro og effektiviserer samhandling mellom personvern, informasjonssikkerhet og løpende forretning. Iconfirm AS er et norskeid programvareselskap som har utviklet et verktøy for et operativt og effektivt personvern. Programvareplattformen sørger for at din virksomhet har full kontroll på etterlevelsen av personvernet (GDPR), både internt i bedriften og mot dine kunder og samarbeidspartnere. ICONFIRM har kunder i alle sektorer, med særlig fokus mot norske kommuner, finans og varehandel.

logo-habberstad (1)

Habberstads seniorkonsulenter har bred kompetanse og tilbyr rådgivning innen etablering og revisjon av styringssystemer for informasjonssikkerhet og personvern (ISMS). For litt større virksomheter er det helt nødvendig å ha et system for administrativ støtte av alle prosessene i et styringssystem for informasjonssikkerhet. Protokoller, risikovurderinger, avvikshåndtering, databehandlere, vurdering av personvernkonsekvenser skal vedlikeholdes regelmessig. Habberstads leveranser sammen med Iconfirms prosessorienterte sky-løsning gir kunden god kontinuitet, kontroll og sikkerhet.

Rolf Haavik i Habberstad og Christian Butenschøn i Iconfirm.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din virksomhet kan sikre personvern og informasjonssikkerhet med Iconfirm programvare? Ta kontakt med fagansvarlig Rolf Haavik i Habberstad eller Christian Butenschøn i Iconfirm. Ønsker du komme raskt i gang, book en demo i dag.