Selv om det ikke er en hemmelighet at bærekraft står øverst på lista for mange, opplever vi at det stadig kommer flere insentiver som tilrettelegger for å prioritere bærekraft. ESG-rapportering fra børsene er satt i system, virksomheter leder an i tiltak og krever at alle leverandører tenker bærekraft og kan rapportere på resultater.

Tidligere i høst tok “The 2021 UN climate change conference (COP26)” plass og der var beskjeden at dette er “siste sjanse”. Under konferansen ble det enighet om nye regler som skal øke kontrollen av rapportering av utslipp. Dette skal gjøre det mulig å sammenligne klimamål.

Som leverandør av konsulenttjenester er det viktig for oss å være en del av denne dugnaden.  Vi opplever også et økende fokus på miljø og bærekraft hos våre kunder. For å være gode veiledere ble vi raskt klar over at vi først måtte begynne med egen organisasjon. Det mener vi er viktig for å skape engasjement, bygge kunnskap og innsikt slik at våre ansatte har kompetansen som kreves for å bidra positivt i samfunnet gjennom meningsfulle oppdrag. Vi jobber derfor med bærekraft hos Habberstad internt og eksternt. Som grønne veiledere ønsker vi å implementere miljø og bærekraft inn i alle våre tjenester. På den måten kan vi bidra til å realisere våre kunders bærekrafts mål for fremtidig vekst.

Habberstad har hatt miljø og bærekraft som en del av sin strategi lenge og har mot 2030 integrert miljø og bærekraft tydeligere som et satsningsområde. Vi er klare over at dette vil ta tid og har derfor laget en strategi for 2021-2030. Vi ønsker å ha en forretnings­orientert, strategisk og bærekraftig tilnærming til teknologidrevet endring og effektivisering.

Bærekraftssamling 2021

I oktober 2021 arrangerte vi en bærekraftsworkshop for å gi en økt forståelse av hva megatrenden bærekraft kan bety for Habberstad i form av muligheter og trusler på kort og lang sikt, utarbeide forslag til Habberstads bærekraftsmål og dypdykke i hvordan vi kan hjelpe våre kunder med å nå sine bærekraftsmål.

Vårt mål er å skape, se og videreutvikle muligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker.

Ved å bistå våre kunder med å ta bærekraftige valg, styrker vi selskapers konkurransefortrinn i dag og for fremtiden.

Samlingen ble ledet av daglig leder Jostein Kvinnesland, med innslag fra Fremtiden i våre Hender og Heikki Holmås i Multiconsult. Vår engasjerte bærekraftskomité kom fram til mål som vi mener er realistiske for Habberstad og som er i tråd med våre tjenester og verdier.

FN sine bærekraftsmål består av tre pillarer: økonomi, sosiale forhold, klima og miljø. Vi har valgt å satse på mål som vi mener er realistiske og som bidrar på alle plan. Av de 17 bærekraftsmålene har vi valgt:

  1. Likestilling mellom kjønnene
  2. Industri, innovasjon og infrastruktur
  3. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  4. Ansvarlig forbruk og produksjon
  5. Stoppe klimaendringene

Skjermbilde 2021-12-20 kl. 13.43.12

Habberstad har som visjon å være ledende innenfor sitt segment og bransje. En slik visjon stiller store krav til oss.

For at våre kunder skal oppleve høy grad av merverdi har Habberstad fokus på kvalitet i alle ledd. Det betyr at vi kontinuerlig oppdaterer vår kompetanse og kunnskap, at vi utvikler oss og våre kunder, at vi alltid holder det vi lover samt jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser. 

Dokumentasjon, registrering av leveranser og resultater, samt revisjon er en naturlig del av vårt kvalitetssikringssystem. Habberstad AS har vært ISO 9001:2015 sertifisert siden 2016. I løpet av 2022 har vi som målsetting å bli ISO 14001:215 sertifisert på miljøstyring og forplikter oss å søke kontinuerlig forbedring. 

IMG_5071

IMG_5079

IMG_5064