I Habberstad møter vi daglig bedrifter som står overfor et vanlig dilemma: De vil gjerne øke produktiviteten ved hjelp av en ny aktivitet (tjeneste, produkt eller metode), men hvordan kan de være sikre på at investeringen vil lønne seg?

Vi har tidligere skrevet om hvordan man bør presentere sitt neste IT-prosjekt for ledelsen, noe som har vist seg å bli svært populært. I dag vil vi trekke ut og se nærmere på et sentralt tema derfra: gevinstrealisering.

Enhver investering innebærer å allokere (knappe) ressurser som ellers kunne tjent et annet formål. I denne artikkelen viser vi hvordan lønnsomheten ved et IT-prosjekt kan vurderes ved hjelp av vår egenutviklede prosjektkalkulator (kan lastes ned gratis her).

Kalkulatoren passer for deg som ønsker å regne på lønnsomheten for alternative løsningsvalg eller prosjekter.

Er du ganske sikker på at du tror prosjektet kanskje vil lønne seg?  

Det er ikke opp til oss å beslutte hvorvidt investering A eller B er den rette for din bedrift, men vi har lang erfaring med rådgivning innen IT-prosjekter. Vi ønsker derfor å bidra slik at dere kan gjøre en mest mulig informert vurdering av de ulike alternativene dere måtte stå overfor. Et av tiltakene vi anser som grunnleggende for alle prosjekter, er gode investeringsanalyser som viser lønnsomheten ved de ulike alternativene.

Finansiell modellering byr på en del svulstig terminologi (differansekontantstrømanalyse er blant favorittene våre), men vi kan berolige med at det ofte er lettere gjort enn sagt – så lenge en bruker gode verktøy. Mange prosjektledere gjør gode investeringsanalyser, men glemmer ofte et viktig aspekt: Å gjøre en parallell vurdering av alternativene.

Scenario: Virksomheten har behov for en ny driftsplattform

Vi bruker tilsvarende eksempel som ble benyttet i vår mal Slik presenterer du ditt neste IT-prosjekt for ledelsen.

I regnearket har vi lagt inn de viktigste kostnadselementene for nåværende plattform - det såkalte nullalternativet. Dette er kostnader knyttet til en normal videreutvikling og forvaltning som skal tas med. Større endringer eller oppgraderinger vil normalt være et eget business case. Deretter legger vi inn kostnader og eventuelle nytteverdier for ønsket ny plattform. Det gir normalt liten verdi å ha med poster som ikke er differensierende, for eksempel faste kostnader som forblir de samme uansett løsning.

prosjektkalkulator-habberstadKontantstrømanalyse: Her legger man inn inntekter og utgifter i de to scenariene – dagens situasjon og prosjektet som vurderes


For kostnader som må estimeres, anbefaler vi å starte med enkle beste praksis estimeringsteknikker; gjerne modeller basert på min, maks og forventet verdi. Vi mener dessuten at usikkerhet skal tydeliggjøres med egne linjer i regnearket og ikke skjules inn i hver enkelt post.

Når alle kostnader og nytteverdier er lagt inn Prosjektkalkulatoren, kalkuleres lønnsomheten ved de ulike alternativene, og vises i et eget ark:

habberstad-prosjektkalkulator
Grafisk fremstilling av nøkkeltallene

Vi benytter følgende nøkkeltall for lønnsomhet:

Utviklingen av akkumulert nåverdi av løsningen

Når den blir positiv er investeringskostnaden inntjent (payback).  

Utviklingen av akkumulert og diskontert kontantstrøm

Når den blir positiv vil samlet pengestrøm fra investeringstidspunktet være positiv. Merk at ved en diskonteringsrente lik null prosent ville grafene for akkumulert kontantstrøm og akkumulert nåverdi være identiske.

Utviklingen av differansekontantstrømmen

Den viser forskjellen i kontantstrømmen mellom gammel og ny løsning. Når differansekontantstrømmen er positiv vil de løpende inntekter (eller besparelser) være større ved ny løsning enn det som ville vært oppnådd med gammel løsning.

Tolkning

Vi ser altså at nåverdien for vårt fiktive scenario blir > 0, noe som indikerer at investeringen vil lønne seg. Det er verdt å (igjen) merke seg at nåverdien her beregnes ut ifra differansekontantstrømmen; ikke fra en isolert analyse av den nye løsningen.
Vi synes nettopp dette er hovedstyrken til Prosjektkalkulatoren.

Hvorfor gjette når du kan velge?

Vi har her demonstrert hvordan et prosjekt kan vurderes ved hjelp av et relativt enkelt verktøy. Vi håper det kan være til nytte for mange der ute. Prosjekt- og endringsledelse kan være komplekst, og selv om ikke alt kan måles eller forhåndsdefineres, er det viktig å samle flest mulige tråder. Et godt beslutningsgrunnlag fører vanligvis til en god beslutning.

 

Skjema for kontantstrømberegning nåverdi internrente og payback