Habberstad er stolte av å ha fått fornyet tillitt hos Sykehusinnkjøp og spesialisthelsetjenesten med rammeavtale i fire nye år. Rammeavtalen gjelder for tjenesteområdet rekruttering. Sykehusinnkjøp er en svært viktig samarbeidspartner for oss, og vi ser frem til å kunne bistå Sykehusinnkjøp og de fire regionale helseforetakene med viktige rekrutteringer i årene som kommer. 

Viktig samfunnsansvar

Vi er ydmyke i tildelingen og ser frem til å kunne bistå spesialisthelsetjenesten i deres viktige samfunnsansvar, sier daglig leder Jostein Kvinnesland i Habberstad.  

Rammeavtalen er gjeldene fra 1. januar 2023 og gjelder kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse av toppledere, lederstillinger og spesialiststillinger for helseforetakene i Norge. Kontrakten omfatter alle helseforetakene i Norge:

  • Topplederrekruttering - Alle HF 
  • Andre lederstillinger og spesialiststillinger til helseforetakene i  Helse Nord RHF
  • Andre lederstillinger og spesialiststillinger til helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF
  • Andre lederstillinger og spesialiststillinger til helseforetakene i Helse Vest RHF
  • Andre lederstillinger og spesialiststillinger til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF

Habberstad ser frem til å bistå Sykehusinnkjøp og alle helseforetakene med viktige rekrutteringer i årene som kommer. 

- Hans Petter Karlsen, ansvarlig for helsesektoren i Habberstad