Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden får tilgang til et navngitt personvernombud både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpende kontroll og for rådgivningsoppdrag.

Det gjør at virksomheten kan fylle lovens krav på en enkel måte, uten å binde opp egne personellressurser. Og man får den uavhengighet som et PVO bør ha.

iStock-820375960

 

Hva innebærer tjenesten i praksis?

Et personlig personvernombud blir utpekt og tjenesten dekker følgende områder

  • Informasjon og råd til den behandlingsansvarlige eller databehandleren og de ansatte som utfører behandlingen om de forpliktelsene de har i henhold til personopplysningsloven
  • Kontroll av overholdelse av loven og den behandlingsansvarliges eller databehandlerens personvernretningslinjer, herunder fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet som er involvert i behandlingsaktivitetene, og tilhørende revisjoner
  • På anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen
  • Bistand ved avvikshåndtering. Det er en frist i ny personvernforordning om varsling av brudd på den enkeltes rettigheter innen 72 timer
  • En egen vakttelefon og epost for PVO sørger for rask respons for våre kunder
  • Ha dialog med Datatilsynet, kunder og ansatte ved behov.

Det inngås en avtale hvor kunden sikres tilgang til personvernombud mot en månedlig avgift som dekker garantert utrykning og noen faste aktiviteter. Utover dette betales bistand pr. time.

Arbeidsform

  • Det blir utpekt et ansvarlig navngitt PVO for kunden. Andre rådgivere vil være stedfortreder, ved avvikling av ferier og eventuelt fravær
  • Hver PVO vil ha et team som kan utføre arbeid under personvernombudets ledelse for å gi kunden den best mulige rådgivning på spesialområder
  • Teamet har spesialkompetanse og erfaring innenfor ulike områder. Dette omfatter, men er ikke nødvendigvis begrenset til, teknisk informasjonssikkerhet, styringssystemer og internkontroll, risikovurdering, prosjekt- og endringsledelse og operasjonell avvikshåndtering
  • PVO vil lede prosessen med å få det beste av interne og eksterne krefter i de ulike personvernoppgaver.

Habberstad har advokater vi kan anbefale, eller virksomheten kan bruke egen jurist ved behov.

Vårt team på GDPR

Habberstad har et sterkt fagmiljø med sertifiserte rådgivere innen ny personvernforordning (GDPR), og lang erfaring med etablering av styringssystemer og informasjonssikkerhet generelt i kritiske miljøer, som i helse og finans. Våre oppdragsgivere er innen både offentlig og privat sektor, fra helse, forvaltning og medlemsorganisasjoner til finans, handel og tjenesteytende næringer.

Vi har også rådgivere med mer teknisk bakgrunn. Kombinasjonen av teknisk og administrativ kompetanse, dokumentert gjennom omfattende sertifisering, bl.a. CISA og CISPP, gir trygghet for kvalitet og effektivitet.

Dette er noen av Habberstads rådgivere - de vil kunne hjelpe din virksomhet med GDPR, informasjonssikkerhet og personvern:

Rolf Haavik Kristen Tveter Svein Halvard Nergård Haakon Kullmann Harald Mæhle (2)
 

Hva venter du på?

Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Du finner mer om informasjonssikkerhet, ny personvernforordning og endringsledelse på Habberstads nettsider. 

Men hvorfor ikke kontakte Rolf Haavik med det samme?
epost: rolf.haavik@habberstad.no
mobil: 90 73 37 60