<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grønn omstilling og bærekraft 

Våre tjenester

Sett bærekraft på agendaen i din virksomhet

Les mer

Bli en miljøsertifisert virksomhet

Les mer

Seks steg mot bærekraft

Les mer

Virksomhetsarkitektur og bærekraft

Les mer

Bærekraft og grønn omstilling

Bærekraft i alle våre tjenester 

Vi inkluderer bærekraft i alle våre tjenester, på strategisk rådgivning, rekrutterings-oppdrag, leder- og organisasjonsutvikling og andre tjenester, der det er relevant

 

 

Våre tjenester på bærekraftig utvikling 

Vi tilbyr egne tjenester på bærekraftig utvikling av virksomheter og grønn omstilling

Habberstad i praksis

Som et helhetlig konsulent- og rådgivningsselskap har vi et tydelig miljø- og bærekraftansvar. Vi fremmer en bærekraftig utvikling i alle ledd av virksomheten, fra ressurser vi bruker internt og varer vi kjøper, til rådene vi gir våre kunder,  i vårt forhold til verden rundt oss.   

Kontakt oss for en uformell prat

Ta kontakt