<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grønn omstilling og bærekraft 

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller både private og offentlige virksomheter en kritisk rolle. I Habberstad jobber vi målrettet med å realisere bærekraft – både internt i virksomheten og ut mot våre kunder. Med vår faglige ekspertise og høye engasjement tilbyr vi tjenester som vil hjelpe din virksomhet til å starte opp bærekraftarbeidet eller styrke pågående arbeid. Vi realiserer bærekraft i alt vi gjør og hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere med å ta de riktige valgene.

 

Skog og mann

 

 

Våre tjenester

Sett bærekraft på agendaen i din virksomhet

Hvordan gjøre en vesentlighetsanalyse av virksomheten

Les mer

Bli en miljøsertifisert virksomhet

Fra ord til handling

Les mer

Seks steg mot bærekraft

Bærekraftig omstilling, steg for steg

Les mer

Virksomhetsarkitektur og bærekraft

Kom i gang eller start virksomhetsarkitektur praksis på nytt

Les mer

Bærekraft og grønn omstilling

Bærekraft i alle våre tjenester 

Vi inkluderer bærekraft i alle våre tjenester, på strategisk rådgivning, rekrutterings-oppdrag, leder- og organisasjonsutvikling og andre tjenester, der det er relevant

 

 

Kompetansemiljø

Vi har et tverrfaglig kompetansemiljø på grønn vekst og bærekraftig utvikling. Teamet har oppdatert spesialkompetanse på ESG-rapportering, endringsledelse og lederutvikling, tjenestedesign og systemdesign, livsløpsanalyse, produktutvikling, forretningsinnovasjon, og arkitektur og design.

Habberstad i praksis

Som et helhetlig konsulent- og rådgivningsselskap har vi et tydelig miljø- og bærekraftansvar. Vi fremmer en bærekraftig utvikling i alle ledd av virksomheten, fra ressurser vi bruker internt til rådene vi gir våre kunder.

 

Kontakt oss for en uformell prat

Ta kontakt