<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Porteføljestyring og ledelse 

Virksomhetens evne til endring og omstilling vil være avgjørende for suksess på kort og lang sikt. Men hvordan vet du hvilke prosjekter du skal satse på? Riktig prioritering av prosjekter i porteføljen er nøkkelen til økt gevinstrealisering over tid. Våre rådgivere vet hvilke prosesser som påvirker hverandre, og kan med det anbefale den mest hensiktsmessige porteføljestyringen for din virksomhet.  

te_habberstad-0280
iStock-876686186

Tverrfaglig og erfaringsbasert tilnærming

Gjennom vår erfaringsbaserte tverrfaglige tilnærming sikrer vi at endringsprosessen tas på alvorVåre team settes sammen med bredde- og dybdekompetanse innenfor fagfelt som prosjekt og porteføljestyring, tjenestedesign og virksomhetsarkitekturendrings- og omstillingsprosesser og helhetlig virksomhetsstyring. 

 

Prioritering av riktige prosjekter

Å gjøre de riktige prioriteringer av prosjekter i porteføljen er nøkkelen til suksess. Dette må sees i sammenheng med hvilke prosjekter som samsvarer med de overordnede mål. Videre er det viktig å se på hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke avhengigheter de ulike prosjektene utløser internt. Deretter gjenstår det å etablere et sett med utvelgelseskriterier, og avstemme hvor godt de ulike prosjektene samsvarer med ønskene. Etter en systematisk utvelgelse, er målet å sitte igjen med den prosjektporteføljen som samsvarer best med målene og de tilgjengelige ressursene. 

iStock-1077565558

Habberstad bistår med  :

Map icon

Etablering av mandat, veikart og målbilde

Project icon

Metodikk og rammeverk, struktur og organisering

People icon

Overføring av kompetanse og opplæring

cube icon

Prosess med beslutningspunkter og tilhørende beslutningsunderlag, som roller, ansvar og myndighet

 

Group 23

Kobling av prosjektporteføljen mot virksomhetens mål og strategier som en integrert del av den helhetlige virksomhetsstyringen


 

 

Thinking person icon

Etablering og operasjonalisering av porteføljestyre og porteføljekontor

iStock-861164910-832958-edited

Hvordan komme i gang med porteføljestyring?

Gjennom gode workshops, analyser og samarbeid involverer vi de relevante partene, sikrer opplæring og gir den innføringen som kreves. Sammen skaper vi verdi, forbedrer eksisterende virksomhet og utvikler nye muligheter.

Trinnvis guide: Slik kommer du i gang med porteføljestyring

pasted image 0

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 97571124

098_portrett_2240

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, Portefølje- og forhandlingsledelse

E-post: Harald.Maehle@habberstad.no
Telefon: +47 900 60 769