<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT program- og prosjektledelse

Program- og prosjektledelse

Program- og prosjektledelse er en disiplin der erfaring gir store fordeler. De fleste virksomheter vil være tjent med å leie inn slik ekspertise når behovet melder seg. Habberstads program- og prosjektledere leverer verdi fra første dag.

For å oppnå et felles strategisk mål og realisere gevinster av større endringsinitiativer, vil det ofte være fornuftig å organisere flere beslektede prosjekter i et felles program. En viktig forutsetning er at programmet forankres sentralt i kundens ledelse og at kunden selv inntar nøkkelroller. Videre må programmet prioritere hvilke leveranser som bidrar med størst forretningsmessig verdi. Habberstad har lang erfaring med programledelse både fra privat og offentlig sektor.

Når det gjelder prosjekter, så er det flere suksessfaktorer som kjennetegner et vellykket prosjekt:

  • Først og fremst er det avgjørende at prosjektet er godt forankret i ledelsen, samt at det har en dedikert prosjekteier. En prosjektleder fra Habberstad kommuniserer godt med både ledelsen og tekniske eksperter, og sørger for at prosjekteier og styringsgruppe får mulighet til å være reelt styrende.
  • En prosjektleder fra Habberstad stiller også krav til oppdragsgiver. Ingen er tjent med prosjekter som settes i gang uten at nødvendige rammebetingelser er på plass. Omfattende erfaring gjør det enklere å lage realistiske tidsplaner og prosjektlederens trygghet og erfaring gjør det mulig å få gjennomslag for tilstrekkelige budsjetter.
  • En strukturert tilnærming er avgjørende for å lykkes, så prosjektlederen må mestre prosjektprosessen fra a til å. Det gjør Habberstads prosjektledere. De er selvgående og har en sterk gjennomføringsevne.

Testledelse

Våre svært erfarne og ISTQB-sertifiserte testledere bidrar til å sikre kvalitet i utviklingsarbeidet, unngå unødvendige kostnader og sikre at løsningen ivaretar de ønskede nytteverdier for brukerne. 

Prosjektstøtte

Habberstad kan støtte og bistå prosjektledelsen, styringsgruppen og prosjekteier gjennom hele prosjektet i form av coaching, rådgivning og kvalitetssikring. 

Snakk med vår fagekspert

098_portrett_2240

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, tlf: +47 900 60 769

Ta kontakt!