<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prosjekt og testledelse

Habberstad bistår med ledelse av prosjekter, programmer og testledelse som er av strategisk betydning for virksomheten. Tjenesten er rettet mot ledere i offentlige og private organisasjoner, der det er behov og muligheter innen digitalisering og omstilling. Vi anbefaler at vi kommer i kontakt så snart det er besluttet at et behov, et problem eller et mulig tiltak skal utredes. Å være en rådgivende part i en fase hvor konspetutredningen utredes er å foretrekke eller om vi kan ta del så snart konseptutredningen er gjort for og komme med konkrete prosjektforslag og prioriteringer. 

iStock-607969272
te_habberstad-3931

Hva kan dere forvente?

En erfaren rådgiver fra Habberstad trer inn som leder av prosjektet eller programmet på heltid eller deltid. Vanligvis utføres jobben hos kunden, og en av våre erfarne rådgivere leder innsatsen. Rådgiveren sørger for god kommunikasjon med prosjekteier og styringsgruppe og gir klar veiledning i hva som forventes.  En annen mulighet kan være å gi en intern ressurs prosjektlederrollen og heller bruke vår bistand som rådgivende part som en erfaren og kompetent prosjekstøtte.
Høy kompetanse og anerkjente rammeverk

Alle prosjekter vil gi tilgang til Habberstads tverrfaglige kompetansemiljø. Våre rådgivere bruker anerkjente rammeverk som Prosjektveiviseren og PRINCE2 og trekker inn spissede metoder som tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og porteføljestyring ved behov. Våre rådgivere kombinerer metodekjennskap med relevant erfaring og innsikt i deres situasjon, og finner praktiske løsninger som er skreddersydd og tilpasset deres virksomhet. 

iStock-843617064

Vi bistår med

Map icon

Målrettet prosjektstyring

Map icon

Prioritering og effektiv ressursbruk

Map icon

Tydelig involvering av ledelse

Project icon

Varig gevinst

Testledelse

Å lage en god teststrategi er nøkkelen i ethvert prosjekt. Testledelse er i utvikling, den er hyppigere og mer kritisk enn tidligere. Det er derfor desto viktigere at det forankres tidlig i prosjektet for å sikre at den er relevant , kortfattet og tilgjengelig. Våre svært erfarne og ISTQB-sertifiserte testledere bidrar til å sikre kvalitet i utviklingsarbeidet. Det vil handle om å planlegge, lede, overvåke og rapportere testgjennomføringen – nettopp for å finne feil, sikre brukervennlighet og kvalitet. Les mer om nøkkelen til en god teststrategi her 

te_habberstad-3811
206_habberstad_4906

Vår tilnærming 

Som en prosjekt- og testleder vil en viktig forutsetning og suksesskriterier være å sikre at prosjektet er forankret sentralt hos ledelsen. Å utnytte interne ressurser med en erfaren konsulent som prosjektstøtte kan være en løsning eller benytte seg av en hovedprosjektleder som sikrer varig gevinst og målrettet prosjektstyring. 

Les mer om testledelse i endring? 

iStock-828938138

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg

026_te_habberstad-6385

Berit Gunnes

Prosjektledelse, testledelse, funksjonell arkitekt og interaksjonsdesign

E-post: Berit.Gunnes@habberstad.no
Telefon: +47 901 56 790

073_portrett_2145

Ingvild Elseth

Program og prosjektledelse, endrings- og omstillingsprosesser

E-post: Ingvild.Elseth@habberstad.no
Telefon: +47 920 51 954