<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi hjelper deg å lykkes med digitale endringsprosesser

Trygghet for gode resultater

Våre kunder i privat og offentlig sektor møter stadig nye utfordringer knyttet til forretningsdrift, organisasjon og teknologi. Habberstad tilfører seniorkompetanse innen endringsledelse, prosjektledelse og gevinstrealisering. Sammen oppnår vi resultater vi kan være stolte av.

IT porteføljestyring og Ledelse

Styring og kontroll er nødvendig for å sikre at ressursene brukes til å realisere virksomhetens målsettinger.

Les mer

IT Prosjekt- og testledelse

Har du gjort det før? Erfaring og kompetanse gir bedre uttelling på dine prosjektinvesteringer.

Les mer

Endrings- og omstillingsprosesser

Verktøy og løsninger muliggjør nye arbeidsprosesser, men for å få gevinst kreves det endring og omstilling.

Les mer

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

Vellykkede anskaffelsesprosesser gir et godt utgangspunkt for å realisere gevinster.

Les mer

Informasjonssikkerhet og GDPR

Digitalisering innebærer risiko for forretningskritisk informasjon og kravene til personvern er omfattende.

Les mer

Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign

Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign handler om hvordan virksomheter best kan bruke teknologi i sine verdikjeder for å nå sine mål.

Les mer

Hvorfor Habberstad?

Kvalitet 

For Habberstad er kvalitet mer enn et tomt ord. Kvalitetssikring inngår i alle prosesser. Derfor er vi ISO9001 sertifisert.

Erfaring

Våre konsulenter har lang erfaring fra prosjekt-ledelse og analyse. Habberstads historie går nesten 80 år tilbake. 

Ledelse og kultur 

Vellykkede endringer krever forståelse for teknologi, ledelse og bedriftskultur. Habberstad scorer høyt på forretningsforståelse.

Habberstad i praksis

Vi hjelper våre kunder å nå sine mål. Habberstads rådgivere supplerer den kompetanse virksomheten har selv, og gir kapasitet for de større prosjektene. Våre case-historier  illustrerer hva Habberstad kan bidra med. Kanskje din virksomhet har lignende behov?  

Kvalitet og ryddighet - fra idé til gevinstsikring

"Habberstads rådgiver er en meget ryddig og strukturert prosjektleder som har god oversikt over prosjektets planer, budsjett og forventninger. Hun bygget et godt team som leverte meget god kvalitet i henhold til plan. (...)"

Jo Winding Harbitz
Direktør Prosjekt og tjenestedesign, Helsedirektoratet

Helsedirektoratet logo
SE FLERE REFERANSER

Kontakt oss for en uformell prat

Ta kontakt