<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle virksomheter går igjennom ulike faser, og i perioder varierer behovet for ressurser. Gjennom våre dyktige konsulenter dekker vi virksomheters midlertidige ledelsesbehov. Habberstad har konsulenter med relevant kompetanse som kan på kort varsel, bistå og gå inn i lederroller på ulike områder som HR, IT og virksomhetsstyring.

HR Management for Hire

Våre konsulenter innen HR har alle lang fartstid som strategiske og operative ledere og kjenner godt til de utfordringene en virksomhet kan møte.Vi kan bistå med HR-ledelse, operativ HR-bistand og ellers behov for ekstra HR-kompetanse på kort eller lengre sikt. 

iStock-1211622412
iStock-1133505958

Ulike HR-roller 

Med vår ekspertise vil vi kunne tilby en kostnadseffektiv, fleksibel og midlertidig løsning i ulike roller. 

  • HR Ledere- Strategisk og operativt 
  • Lederstøtte, operativt og strategis
  • Lønnsforhandlinger og lønnsoppgjør 
  • Personalsaker og konflikthåndtering 
  • Leder-, team- og medarbeiderutvikling 
  • Omstillingsprosesser

IT Management for Hire

Habberstads IT Management for Hire-rådgivere har alle lang erfaring med samspillet IT og forretning. De er svært erfarne konsulenter og ledere som setter seg raskt inn i virksomhetens utfordrings- og mulighetsbilde. Vi bistår kunder fra ulike bransjer, offentlig- og privat sektor. 

iStock-539329448

Våre erfarne konsulenter dekker alle prosesser og behov?

1

IT-ledere,

strategisk og operativt

2

Virksomhetsstyring innenfor portefølje, informasjonssikkerhet og økonomi

3

Større endrings- og omstillingsprosesser relatert til ny teknologi

Snakk med våre fageksperter  

Vi hjelper deg med spørsmål rundt Management for Hire 

098_portrett_2240

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning

E-post: Harald.Maehle@habberstad.no
Telefon: +47 900 60 769

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Dagligleder

E-post: Jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124