<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle virksomheter går igjennom ulike faser, og i perioder varierer behovet for ressurser. Gjennom våre dyktige konsulenter dekker vi virksomheters midlertidige ledelsesbehov. Habberstad har konsulenter med relevant kompetanse som kan på kort varsel, bistå og gå inn i lederroller på ulike områder som IT og virksomhetsstyring.

IT Management for Hire

Habberstads IT Management for Hire-rådgivere har alle lang erfaring med samspillet IT og forretning. De er svært erfarne konsulenter og ledere som setter seg raskt inn i virksomhetens utfordrings- og mulighetsbilde. Vi bistår kunder fra ulike bransjer, offentlig- og privat sektor. 

iStock-539329448

Våre erfarne konsulenter dekker alle prosesser og behov

1

IT-ledere,

strategisk og operativt

2

Virksomhetsstyring innenfor portefølje, informasjonssikkerhet og økonomi

3

Større endrings- og omstillingsprosesser relatert til ny teknologi

Snakk med våre fageksperter  

Vi hjelper deg med spørsmål rundt Management for Hire 

Harald Mæhle

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning

E-post: Harald.Maehle@habberstad.no
Telefon: +47 900 60 769

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Dagligleder

E-post: Jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124