<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Management for Hire

– Vi kan bistå med lederroller innen HR, IT og virksomhetsstyring.

Ta kontakt

Alle virksomheter går igjennom ulike faser, og i perioder varierer behovet for ressurser. Gjennom våre dyktige konsulenter dekker vi virksomheters midlertidige ledelsesbehov.

 

Habberstad har konsulenter som, på kort varsel, går inn i en lederrolle på områder som HR, IT og virksomhetsstyring. 

HR Management for Hire

Våre konsulenter innen HR har alle lang fartstid som strategiske og operative ledere og kjenner godt til de utfordringene en virksomhet kan møte.Vi kan bistå med HR-ledelse, operativ HR-bistand og ellers behov for ekstra HR-kompetanse på kort eller lengre sikt. Med vår ekspertise vil vi kunne tilby en kostnadseffektiv, fleksibel og midlertidig løsning i ulike roller. 

  • HR ledere – strategisk og operativt
  • Lederstøtte, operativt og strategisk innen hele arbeidslivssyklusen - ansette, utvikle og avvikle
  • Lønnsforhandlinger og lønnsoppgjør
  • Personalsaker og konflikthåndtering
  • Leder-, team- og medarbeiderutvikling
  • Omstillingsprosesser

 

IT Management for Hire

Habberstads IT Management for Hire-rådgivere har alle lang erfaring med samspillet IT og forretning. De er svært erfarne konsulenter og ledere som setter seg raskt inn i virksomhetens utfordrings- og mulighetsbilde. Vi bistår kunder fra ulike bransjer, offentlig- og privat sektor. 

 

Våre erfarne konsulenter dekker alle prosesser og behov?

iStock-1133458531

IT-ledere, strategisk og operativt

iStock-1133458515 (1)-1

Virksomhetsstyring innenfor portefølje, informasjonssikkerhet og økonomi

iStock-1133458515 (1)

Større endrings- og omstillingsprosesser relatert til ny teknologi

Har du flere spørsmål om Management for Hire?

Våre fageksperter hjelper deg