<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Management for hire

Alle virksomheter går igjennom ulike faser, og i perioder varierer behovet for ressurser. Gjennom våre dyktige konsulenter dekker vi også virksomheters midlertidige ledelsesbehov.

Habberstad har konsulenter som, på kort varsel, går inn i en lederrolle på områder som HR, IT og virksomhetsstyring. 

HR Management for Hire

Våre konsulenter innen HR har alle lang fartstid som strategiske og operative ledere og kjenner godt til de utfordringene en virksomhet kan møte.Vi kan bistå med HR-ledelse, operativ HR-bistand og ellers behov for ekstra HR-kompetanse på kort eller lengre sikt. Med vår ekspertise vil kunne tilby en kostnadseffektiv, fleksibel og midlertidig løsning for våre kunder.

  • HR ledere – strategisk og operativt
  • Lederstøtte, operativt og strategisk innen hele arbeidslivssyklusen - ansette, utvikle og avvikle
  • Lønnsforhandlinger og lønnsoppgjør
  • Personalsaker og konflikthåndtering
  • Leder-, team- og medarbeiderutvikling
  • Omstillingsprosesser

IT Management for Hire

Habberstads IT Management for Hire-rådgivere har alle lang erfaring med samspillet IT og forretning og er svært erfarne konsulenter og ledere.

  • IT-ledere, strategisk og operativt
  • Virksomhetsstyring innenfor portefølje, informasjonssikkerhet og økonomi
  • Lede større endrings- og omstillingsprosesser relatert til ny teknologi

Habberstads Management for Hire konsulenter setter seg raskt inn i virksomhetens utfordrings- og mulighetsbilde. Vi har erfaring fra mange ulike bransjer, både offentlige og private.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om bistand på heltids-, deltids- eller prosjektbasis.

Ta kontakt